Tag: Sentenza Sospiża

Iħebb għal missieru fil-Fgura; sentenza sospiża

Raġel ta’ 37 sena residenti l-Ħamrun ingħata sentenza ta’ sentejn ħabs sospiżi għall-erba’ snin wara li ammetta li fl-1 ta’ Novembru kkaġuna biżgħa, ħebb għal missieru u heddu fil-Fgura. Huwa kien akkużat ukoll li kien reċediv.

Sentejn ħabs sospiżi għal raġel ħati ta’ hit-and-run

Raġel ta’ 27 sena ngħata sentenza ta’ sentejn ħabs sospiżi għal tliet snin wara li l-każ tiegħu b’rabta ma’ hit-and-run fl-2011 kellu jerġa’ jinstema’ minħabba żball tekniku li kien sar qabel.

6 xhur ħabs għal 8 immigranti b’dokumenti foloz

Tnejn oħra b'sentenza sospiża

Sentenza sospiża wara li mexa għarwien u weġġa’ żewġ pulizija

Somalu ta’ 30 sena ngħata sentenza sospiza wara li ammetta li kien qed jiġri għarwien f’San Ġiljan u weġġa’ żewġ pulizija fi Frar li għadda.

Anzjan jitlef l-appell talli ħebb għall-gwardjani fil-ħabs meta żar lil ibnu

Anzjan li ħebb għal gwardjan tal-ħabs hu u jżur lil ibnu nstab ħati wara li oriġinarjament kien akkużat li ħebb għal erba' gwardjani.

Seraq fuel minn pompa tal-petrol; sentenza sospiża

Huwa ammetta l-akkużi li bejn l-1 ta' Settembru 2019 u l-24 ta' Jannar 2020 seraq fuel minn pompa tal-petrol fi Blata l-Bajda,

Ħati li kkaġuna l-mewt ta’ sieħbu; sentenza sospiża

Terence Tanti ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin wara li nstab ħati ta’ omiċidju involontarju ta’ Matthew Meilak fl-1 ta’ Jannar 2015.

Anzjan iħebb għall-eks mara t’ibnu b’mus f’darha; sentenza sospiża

Kien qed jipprova jieħu lura affarijiet ta' ibnu

Tilgħab €10,000 li taha klijent; sentenza sospiża

Il-mara wieġbet ħatja

Jikser ordni tal-Qorti biex jirranġa differenzi mat-tfajla

Raġel ta’ 24 sena mill-Isla ġie kkundannat sena ħabs sospiża b’erba’ snin u multa ta’ €1,000 wara li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti fuqu,...