Tag: Santa Monika

Awguri Marica

Apparti fuq il-palk u t-televiżjoni, Marica kienet ukoll tippreżenta programmi fuq ir-radju, kif ukoll taħdem minn wara 'l kwinti fuq bosta programmi. Kienet ukoll, permezz tal-kumpanija Image 2000, tippubblika r-rivista Ir-Raff.

Awguri! Din il-preżentatriċi u kantanta llum tagħlaq 58 sena

Bdiet il-karriera ta' 7 snin fuq inizjattiva tas-sinjura Carmen Degiorgio li dak iż-żmien kienet ġirien tal-familja Spiteri. L-ewwel festival li ħadet sehem fih kien iż-Zecchino D'Oro li kien sar fl-Istitut Kattoliku fil-Furjana. Hi ġiet fit-tielet post bil-kanzunetta Extra Musicale.

“Il-Mulej riedna għal missjoni oħra” – Tania Bartolo

"Nixtieq infakkar lil dawk in-nisa li xtaqu issiru ommijiet. Huwa jum ta' ftit dwejjaq imma kuraġġ ħbieb jien mal-lista tagħkom. Il-Mulej riedna għal missjoni ohra. L-importanti saħħa." kompliet hi fil-kitba tagħha.

Se jirnexxi l-pjan ta’ Sandra?

Marija, it-tifla ta' Jessie, tmur tgħix maz-zija Ġuża. Il-problemi issa jibdew jikbru hekk kfi donnu li Ġianni, ir-raġel ta' Ġuża, donnu mhux ta min jafdah. Tgħid Ġuża taf sa fejn kapaċi jasal żewġha?

Sitwazzjoni ġdida għal Lorna

Jieħdu sehem fost oħrajn Theresa Gauci, Frederick Testa, Daphne Said, Ray Attard, Vivienne Caruana, Simone Zammit, Vanessa Cassar, Monica Attard, Claire Agius Ordway u Roderick Vassallo.

Min qed iqis il-passi ta’ Catherine?

Fl-episodju tal-lejla se naraw kif Samantha trid terfa' r-responsabbilità ta' dak li ġara. Iżda Connie ma tridx li bintha terfa' l-ħtija. Tibqa' determinata li tkun hi li tiġi kkundanata bl-akkużi li kienet hi li qatlet lil Tony. B'hekk bintha tkun tista' tgħix ħajjitha mingħajr xkiel.

Filmat: “Huwa faċli li nibdew nitilfu l-umanità tagħna” – Gertrude

Segwi l-messaġġ kollu permezz tal-filmat f'din il-paġna.

Tissagrifika l-futur tagħha għall-imħabba ta’ bintha

Sa fl-aħħar jinkixef il-pjan ta' Damian filwaqt li Cynthia tħossha aktar frustrata li ma tafx x'ar minn bintha. Joanne però tkompli bil-pjan tagħha u tiskopri fejn din tinsab.

Min se jkun qed jingħaqad magħhom f’Santa Monika?

Niskopru aktar dwar Miss Catherine u l-imgħoddi tagħha. Samantha tkompli toħroġ bil-moħbi ta' missierha.

X’se ssib ma’ wiċċha Jessie meta toħroġ mill-ħabs?

Intant il-gwardjan Henry (Roderick Vassallo) jibda jinġibed lejn Ruth (Claire Agius Ordway) filwaqt li Damian (Owen Bonnici) ikompli jifrex l-għanqbuta tiegħu.