Tag: Santa Monika

Din l-attriċi llum tagħlaq 67 sena. Taf min hi?

Vivienne kienet miżżewġa darbtejn. L-ewwel raġel tagħha kien miet ftit wara li żżewġet. Minn dan iż-żewġ kellha lil Domenique, li kienet ħadmet f'Santa Monika.

Filmat: Is-sorijiet Agostinjani jiċċelebraw il-193 sena mit-twaqqif tal-Fondazzjoni

Is-sorijiet ta' Santa Monika jiċċelebraw l-anniversarju

Awguri Vanessa!

L-isbaħ xewqat lill-attriċi Vanessa Cassar li llum qed tiċċelebra għeluq it-48 sena. Twieldet bħal-lum, il-21 ta' Lulju tal-1972.

Awguri Marica

Apparti fuq il-palk u t-televiżjoni, Marica kienet ukoll tippreżenta programmi fuq ir-radju, kif ukoll taħdem minn wara 'l kwinti fuq bosta programmi. Kienet ukoll, permezz tal-kumpanija Image 2000, tippubblika r-rivista Ir-Raff.

Awguri! Din il-preżentatriċi u kantanta llum tagħlaq 58 sena

Bdiet il-karriera ta' 7 snin fuq inizjattiva tas-sinjura Carmen Degiorgio li dak iż-żmien kienet ġirien tal-familja Spiteri. L-ewwel festival li ħadet sehem fih kien iż-Zecchino D'Oro li kien sar fl-Istitut Kattoliku fil-Furjana. Hi ġiet fit-tielet post bil-kanzunetta Extra Musicale.

“Il-Mulej riedna għal missjoni oħra” – Tania Bartolo

"Nixtieq infakkar lil dawk in-nisa li xtaqu issiru ommijiet. Huwa jum ta' ftit dwejjaq imma kuraġġ ħbieb jien mal-lista tagħkom. Il-Mulej riedna għal missjoni ohra. L-importanti saħħa." kompliet hi fil-kitba tagħha.

Se jirnexxi l-pjan ta’ Sandra?

Marija, it-tifla ta' Jessie, tmur tgħix maz-zija Ġuża. Il-problemi issa jibdew jikbru hekk kfi donnu li Ġianni, ir-raġel ta' Ġuża, donnu mhux ta min jafdah. Tgħid Ġuża taf sa fejn kapaċi jasal żewġha?

Sitwazzjoni ġdida għal Lorna

Jieħdu sehem fost oħrajn Theresa Gauci, Frederick Testa, Daphne Said, Ray Attard, Vivienne Caruana, Simone Zammit, Vanessa Cassar, Monica Attard, Claire Agius Ordway u Roderick Vassallo.

Min qed iqis il-passi ta’ Catherine?

Fl-episodju tal-lejla se naraw kif Samantha trid terfa' r-responsabbilità ta' dak li ġara. Iżda Connie ma tridx li bintha terfa' l-ħtija. Tibqa' determinata li tkun hi li tiġi kkundanata bl-akkużi li kienet hi li qatlet lil Tony. B'hekk bintha tkun tista' tgħix ħajjitha mingħajr xkiel.

Filmat: “Huwa faċli li nibdew nitilfu l-umanità tagħna” – Gertrude

Segwi l-messaġġ kollu permezz tal-filmat f'din il-paġna.