Tag: Saċerdozju

Żewġ kandidati ġodda għas-saċerdozju

Żewġ seminaristi fil-ħames sena ta’ preparazzjoni fis-Seminarju tal-Arċisqof ser jitolbu lill-Arċisqof Charles J. Scicluna biex jaċċettahom uffiċjalment bħala kandidati għall-Ordinazzjoni Djakonali u Saċerdotali. Din iċ-ċelebrazzjoni ser issir għada, il-Ħadd 5 ta’ Jannar 2020, waqt il-Quddiesa tal-Epifanija fil-Konkatridral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fid-9:15 a.m.

Filmat: Xi jġiegħel lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona jitbissem?

Ix-xogħol pastorali u l-kuntatt dirett man-nies huma evidentament parti importanti mill-ħidma tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Dan ħareġ waqt li kien qed jiġi intervistat minn...

Tliet kandidati oħra għas-saċerdozju

Nhar il-Ħadd, tliet seminaristi se jitolbu lill-Knisja biex tilqagħhom uffiċjalment bħala kandidati għall-Ordni tad-Djakonat u tal-Presbiterat.

Jingħataw il-ministeru tal-akkolitat

Wara sena li ġew mogħtija l-ministeru tal-lettorat, Patri Ramòn Farrugia OFM u Patri Clive Camilleri OFM irċevew il-ministeru tal-akkolitat mill-Provinċjal Richard Stanley Grech OFM.

​“Is-saċerdozju mhux riti imma relazzjonijiet” – L-Isqof Grech

Fl-omelija tiegħu waqt l-ordinazzjoni tad-Djaknu Daniel Sultana lbieraħ filgħaxija, l-Isqof Grech qal li hija l-imħabba ta’ Alla li għażlitu għas-saċerdozju.

“​Saċerdot għandu jagħmel tiegħu l-weġgħat tan-nies” – L-Isqof Grech

L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech qal li s-saċerdot hu dak li jaf jitkellem b’awtorità imma bi mħabba fl-istess ħin.

Ħames kandidati oħra għas-saċerdozju

Nhar il-Ġimgħa li ġej, il-Knisja se tilqa’ ħames seminaristi bħala kandidati għall-Ordni tad-Djaknonat u tal-Presbiterat.

“Is-saċerdoti għandhom id-dmir li jgħixu u jmutu għall-komunità tagħhom” – l-Arċisqof...

Ilbieraħ filgħaxija fil-KonKatridal ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, ġew ordnati disa’ saċerdoti ġodda, tlieta djoċesani u sitta reliġjużi.

Saċerdot ġdid minn Kerċem

Id-Djaknu Gabriel Gauci mil-parroċċa ta’ Kerċem, se jkun ordnat saċerdot nhar is-Sibt 25 ta’ Mejju.

Żewġ seminaristi f’pass importanti lejn is-saċerdozju

L-għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat jimmarka pass ieħor importanti fil-mixja ta’ dawn iż-żgħażagħ lejn is-saċerdozju.