Tag: Sacerdoti

Filmat: 18-il sena ma jqerr: isir qassis

Bdejt insibha bi tqila. Kemm-il darba mort fil-kju biex inqerr imma kien pass tqil, l-ixkora dejjem aktar timtela u titqal.

“Qatt ma ridt insir qassis”: Mix-xjenza għas-saċerdozju

Mill-komunikazzjoni tax-xjenza għall-komunikazzjoni tal-Kelma ta' Alla.

Minn missier għal Father: illum jagħlaq 67 sena, it-Tnejn isir saċerdot

Bħala saċerdot ġdid imma anzjan hi waħda ta’ support.

“Tajjeb li jkollkom ftit tad-dubju” – L-Isqof Grech lil 2 ordinandi

L-Amministratur Appostoliku ta' Għawdex l-Isqof Mario Grech ħeġġeġ lil żewġ saċerdoti ġodda sabiex iħaddnu ftit tad-dubju fil-karriera ta' saċerdozju tagħhom, peress li d-dubju juri ħsieb kritiku u jitlob li wieħed jibqa' jistaqsi u jsir jaf affarijiet ġodda dwar Alla.

F’Għawdex s’issa nġabru €36,000 biex jinxtara ventilator

S’issa fid-Djoċesi ta’ Għawdex inġabret is-somma ta’ €35,971 sabiex jinxtara ventilator fiż-żmien meta dan jista’ jkun tant bżonnjuż b’rabta mal-imxija tal-coronavirus.

It-tempji siktu imma l-knisja ma waqgħetx fil-muta – l-Isqof Grech

L-Isqof Mario Grech qal li l-imxija li bħalissa laqtet lil Malta wasslet biex waqa’ skiet fit-tempji iżda ċertament li l-poplu t’Alla li jifforma l-Knisja ma waqgħax fil-muta.

Filmat: “Fis-Seminarju ltqajt ma’ Ġesù b’mod personali”; għin lis-seminaristi

Fiż-żmien tar-Randan, is-Seminarju jorganizza ġabra biex ikun jista’ jibqa’ joffri s-servizzi tiegħu. Filmat li ttella’ mis-Seminarju f’din l-okkażjoni, jinkludi ġabra ta’ siltiet qosra minn...

Il-Kummissjoni tal-Knisja tipproponi soluzzjonijiet għall-Ewropa

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta pproponiet soluzzjonijiet li għandha bżonn l-Ewropa li huma fidili lejn twemmin Kattoliku. Dawn inħarġu fi...

“Tradiment doppju” – L-Arċisqof dwar l-abbuż minn qassisin

L-Arċisqof Charles Scicluna saħaq li meta abbuż sesswali jsir mill-qassisin ikun tradiment doppju. Waqt il-programm Xarabank illejla, l-Arċisqof spjega li dan minħabba li n-nies...

Min jabbuża mit-tfal huwa lupu mhux ragħaj – L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles Scicluna ddeskriva lil dawk is-saċerdoti li jabbużaw mit-tfal bħala lpup ħattafa flok ragħajja. Huwa kien qed jitkellem fuq RTK 103FM biex jikkummenta...