Tag: Saċerdoti ġodda

Is-saċerdozju mhux sellum – L-Arċisqof

Tibżgħux mill-imħabba, għaliex mingħajr l-imħabba l-ħajja ssir wied niexef.

Filmat: Kunu qrib il-pjagi tal-poplu ta’ Alla – L-Arċisqof

Idejk trid tkun qrib il-poplu ta’ Alla, mhux biex titfa l-ħall imma biex iddewwi bil-balzmu ħelu tal-Evanġelju.

Filmat: L-ordinazzjoni ta’ 10 saċerdoti: xahrejn wara minħabba l-COVID

Ġurnata ta' ferħ kbir u tant mistennija għall-Knisja f'Malta li minħabba l-COVID-19 kellha tiġi posposta b'aktar minn xahrejn.

L-iżgħar qassis f’Malta: ried isir Accountant

Bdejt is-seminarju b’karta bajda, ma dħalx is-seminarju bil-konvinzjoni li insir qassis. Imma s-seminarju għini nagħraf aktar lili nnifsi.

Filmat: 18-il sena ma jqerr: isir qassis

Bdejt insibha bi tqila. Kemm-il darba mort fil-kju biex inqerr imma kien pass tqil, l-ixkora dejjem aktar timtela u titqal.

“Qatt ma ridt insir qassis”: Mix-xjenza għas-saċerdozju

Mill-komunikazzjoni tax-xjenza għall-komunikazzjoni tal-Kelma ta' Alla.

Minn missier għal Father: illum jagħlaq 67 sena, it-Tnejn isir saċerdot

Bħala saċerdot ġdid imma anzjan hi waħda ta’ support.

L-Arċisqof se jordna 4 saċerdoti ġodda

L-Arċisqof Charles Scicluna se jkun qed jordna erba' saċerdoti ġodda nhar is-Sibt 27 ta' April.L-ordinazzjoni presbiterali ta' djakni djoċesani se ssir fil-Konkatidral ta' San...