Tag: Sacerdot

L-iżgħar qassis f’Malta: ried isir Accountant

Bdejt is-seminarju b’karta bajda, ma dħalx is-seminarju bil-konvinzjoni li insir qassis. Imma s-seminarju għini nagħraf aktar lili nnifsi.

“Jekk titlob temmen u jekk temmen titlob” – L-Isqof Mario Grech

L-Isqof t'Għawdex Mario Grech tkellem dwar l-importanza tat-talb, partikolarment fuq l-importanza tiegħu fost il-qassisin. Fl-omelija tal-quddiesa taż-żjut, huwa qal li huwa t-talb li jagħmel...

Akkużi fuq qassis: Il-Kurja tiċċara l-pożizzjoni

Stqarrija tal-Kurja tal-Arċisqof tgħid li mhux veru li Dun Felix Cini qiegħed jaħdem bħala saċerdot full-time f’Malta. Tiċċara wkoll li mhux qassis tal-Arċidjoċesi ta’...

Awdjo: Nammetti li bżajt u tfixkilt waqt l-omelija imma nitlob għalih...

Jirriżulta li wara l-introjtu, raġel li kien waħdu fl-ewwel bank, għamel mossi b'idejh u qagħad bilqegħda u anke beda’ jgħaddi xi kummenti.

Jingħata l-libertà proviżorja, jixhdu l-allegati vittmi

Il-qassis Għawdxi li qed jiġi akkużat b’abbuż fuq tliet tfajliet minorenni, illum ingħata l-libertà proviżorja. Dan wara li nstemgħet ix-xhieda tat-tliet vittmi bil-bibien magħluqa fil-Qorti ta’ Għawdex.

Il-Qorti tilqa’ rikors tal-Pulizija biex jixxandar isem is-saċerdot

Il-Qorti ta’ Għawdex illum laqgħet ir-rikors tal-Pulizija biex isem is-saċerdot akkużat b’abbuż fuq tliet minorenni, ikun jista’ joħroġ fil-pubbliku.

Awdjo: Tistenna tarbija wara li qalgħet grazzja minn Dun Mikiel Attard

L-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech qal li fl-aħħar jiem, omm Għawdxija stqarret li qalgħet grazzja bl-interċessjoni ta’ Dun Mikiel Attard f’temp ta’ tlett ijiem.

Filmat: Seba’ saċerdoti ġodda fil-Knisja Maltija

Is-saċerdoti l-ġodda huma: Dun Luke Cutajar, Dun Brian Gialanzè, Dun Paul Mizzi, Patri Christian Borg, Patri David Cortis, Patri Clinton Farrugia u Patri Joseph Formosa.

Saċerdot Kattoliku jinqatel fiċ-Ċentru tal-Afrika

Huwa mifhum li l-qassis Christ Formane Wilibona nqatel minn grupp ta’ bdiewa armati li ġejjin minn Fulani, li huma viċin l-eks ribelli ta’ Seleka

Awdjo: L-akkwist vera mill-missjoni

Apparti hekk, skont kif spjega Fr Clinton, esperjenzi ta’ missjoni joffru ċ-ċans li wieħed jiltaqa’ ma’ ħafna nies minn kulturi differenti