Tag: Ruling

Itenni li Cardona hu “korrott” u “giddieb”; jitlob reviżjoni tar-ruling

Jason Azzopardi talab li r-ruling li nħareġ fuqu mill-Ispeaker tal-Kamra Anġlu Farrugia jiġi rivedut

Azzopardi jitlob ruling dwar festin fis-Siġġiewi

Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi talab lill-Ispeaker Anġlu Farruġia biex jagħti ruling wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministri Chris Cardona, Evarist Bartolo u...

Inkjesta Egrant: “Mistoqsijiet lill-PM le, mistoqsijiet lill-Ministru iva”

L-ispeaker Anġlu Farrugia nsista li kien qed jimblokka mistoqsijiet parlmentari tad-deputat Nazzjonalista Karol Aquilina - li talab lill-Prim Ministru biex ipoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra...

Jintalab ruling dwar posponiment tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi

Il-Ministru għall-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonniċi talab ruling tal-iSpeaker dwar il-posponiment fl-aħħar minuta u bla konsultazzjoni tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi.

​L-Ispeaker diġà tkellem ma’ kumpanija lokali għax-xandir tal-Parlament fuq it-TV

L-Uffiċċju tal-Ispeaker diġà għamel taħdidiet ma’ kumpanija lokali biex fil-qrib jitwaqqaf stazzjon televiżiv għax-xandir tal-Parlament.

Aġġornata: Il-Kamra tiltaqa’ għada

Is-seduta tal-Parlament ġiet sospiża għal darb’oħra wara talba mill-Whip tal-PN David Agius għal ruling mill-Ispeaker.

​Aġġornata: Il-Kamra bla kworum – is-seduta aġġornata

Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qed joġġezzjona għal diskussjoni fil-Parlament “dwar it-Trasferiment tal-Attiv, id-Drittijiet, id-Debiti u l-Obbligi tal-Enemalta” qabel ma' l-Gvern jippubblika kull ftehim li għamel dwar dan il-qasam. Id-diskussjoni se tibda xorta waħda, bl-Ispeaker jirtira biex jieħu deċiżjoni.

Kliem Konrad Mizzi “inaċċettabbli” – Deputat Speaker

F’ruling li ta d-Deputat Speaker Ċensu Galea llejla, wara siegħa u nofs li l-Kamra kienet sospiża, hu qal li għalkemm l-Istanding Order 63 li l-Oppożizzjoni kkwotat meta talbet għal ‘naming’ tal-Ministru Konrad Mizzi ma tapplikax, il-kliem użat mill-istess Ministru fis-seduti tal-bieraħ u tal-lum kien “inaċċettabbli”.

Parlament: Tancred Tabone jista’ ma jweġibx dwar kollox

Fil-ftuħ tas-seduta Parlamentari tal-lejla, l-Ispeaker Anġlu Farrugia ta ruling li Tancred Tabone, li qed jiffaċċja akkużi fil-Qorti b’rabta mal-iskandlu tax-xiri taż-żejt, għandu jidher quddiem u jwieġeb għal mistoqsijiet li jsirulu fil-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi iżda għandu d-dritt li ma jweġibx dawk il-mistoqsijiet li hu jħoss li jistgħu jkunu nkriminanti fil-konfront tiegħu.

Parlament: Ma tgħaddix il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar ir-‘ruling’ tal-Ispeaker

Il-Prim Ministru qal li din il-mozzjoni saret bl-għaġla u turi kemm hemm taqlib fi ħdan il-Partit Nazzjonalista.