Tag: Roxette

Filmat: Kantanta Maltija ssellem il-memorja ta’ Marie ta’ Roxette

Hija rtirat mix-xena mużikali fl-2016 għalkemm wara nħarġu tlett singles, Alone Again u I Wanto to Go fl-2017, kif ukoll Sing me a Somng fl-2018. Hu mifhum li dawn iż-żewġ siltoet kienet irrekordjathom snin qabel.

Tmut il-kantanta ta’ Roxette; kellha 61 sena

Kien fl-2002 li kienet saret taf li kellha tumur wara li ħassah ħażin waqt li kienet qed tiġġogja ma’ żewġha. Wara xhur ta’ kimoterapija, il-kantanta kienet spiċċat għamja minn għajn waħda u bdiet tbati biex tisma’. Fl-2005 kienet waqfet it-trattament.