Tag: Robert Cutajar

Filmat: “Għal xi ħadd determinat, xejn mhu impossibbli” – Dr Adrian...

Il-Partit Nazzjonalista u l-Kap tal-PN Adrian Delia huma fuq quddiemnett fil-ħidma favur l-ambjent u l-irwol li għandna kull wieħed fil-ħarsien tiegħu.

1,200 spezzjoni u 46 ċitazzjoni fil-limiti tal-Mellieħa

Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li bejn l-1 ta’ Jannar tal-2019 u l-21 ta’ April tal-2020 saru mal-1,200 spezzjoni f’żoni fil-limiti tal-Mellieħa li wasslu sabiex jinħarġu mas-46 ċitazzjoni.

L-Ispeaker jgħid li l-Ministru ma żvijax il-kamra dwar il-proġett tal-Magħtab

L-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia qal li l-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia ma żvijax il-kamra meta fil-ħin tal-mistoqsijiet tas-seduta ta’ nhar it-Tnejn li għadda, hu qal li l-kunsill lokali tan-Naxxar kien qabel mal-pjanijiet il-ġodda tal-Gvern għall-impjant tar-riċiklaġġ tal-Magħtab.

Cutajar jitlob ruling dwar dikjarazzjoni tal-Ministru Farrugia

Fi tweġiba, il-Ministru Farrugia qal li f’laqgħa li kellu mal-kunsill tan-Naxxar kien hemm qbil li l-proġett jitnaqqas minn 279,000sqm għal 82,000sqm u l-iskart jinbidel f’riżors u ma jibqax jintradam fl-Għallies.

Il-Parlament diżinfettat, diskussjoni fuq il-mini baġit fil-ġranet li ġejjin

Robert Cutajar appella lill-Gvern biex sat-tali seduta, il-pakkett il-ġdid ikun żvelat.

Il-PN jitlob li l-laqgħat tal-Kunsilli Lokali jsiru bil-magħluq

Waħda mill-proposti li resqet l-Oppożizzjoni sabiex jiġu ssalvagwardjati l-Kunsilli Lokali hija li l-laqgħat tal-Kunsill isiru bil-magħluq u jibqgħu jiġu trażmessi live.

Il-LESA armata sa snienha

L-Aġenzija Governattiva għall-Infurzar Lokali (LESA) tħaddem 129 persuna kif ukoll tmien ħaddiema amministrattivi li huma impjegati b’kuntratt ma’ kumpaniji privati. Il-LESA għandha għad-dispożizzjoni tagħha...

Il-privileġġ parlamentari m’għandux jibqa’ assolut – Whip Laburista

Il-whip Laburista Byron Camilleri stqarr li wasal iż-żmien li jinqata’ l-privileġġ parlamentari. Dan jista' jfisser li b’din il-proposta l-Membri Parlamentari jridu joqogħdu...

Ritratti: Misjub xelter tat-Tieni Gwerra fil-Mellieħa; “Ir-rapport ma tfaċċa qatt” –...

Waqt li l-Kunsill Lokali tal-Mellieħa kien għaddej b'xi xogħlijiet biex jibdel sitt tarġiet f'rampa, instab xelter tat-Tieni Gwerra Dinjija fi Triq Ġorġ Borg Olivier....

“Ikun iktar feliċi li l-Gvern jikkonsulta mal-Oppożizzjoni” – L-Ispeaker

L-Ispeaker tal-Parlament Anġlu Farrugia qal li jkun iktar “feliċi” li l-Gvern jikkonsulta mal-Oppożizzjoni dwar dak li jkun maqbul bejn iż-żewġ naħħat fil-Kumitat dwar ix-Xogħol...