Tag: Restawr

Restawrata statwa tas-Seklu 17

Ftit huwa magħruf dwar l-oriġini tal-istatwa ħlief li hija ta’ stil barokk u għandha madwar 350 sena. Hija magħmula minn zokk sħiħ u saret bil-għan li titqiegħed f’niċċa. Din l-istatwa ser tkun għal xi żmien għall-wiri fil-MUŻA (Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti Komunitarja) fil-Berġa tal-Italja, fil-Belt Valletta, biex wara eventwalment issib postha bi prominenza fis-sala prinċipali tas-Sede tas-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba.

Ritratti: Restawrati 14-il pittura fil-Bażilika tal-Mosta

Ġie inawgurat ix-xogħol ta’ restawr fuq 14-il pittura fil-Bażilika Minuri ta’ Marija Mtellgħa s-Sema fil-Mosta.

Il-proġetti ta’ restawr ikomplu jsaħħu l-aspett reliġjuż f’Għawdex – L-Isqof Grech

F’Għawdex ġew inawgurati diversi proġetti ta’ restawr u ta’ riġenerazzjoni tal-patrimonju nazzjonali tal-knejjes Għawdxin. L-Isqof t’Għawdex Mario Grech qal li dawn il-proġetti jkomplu jsaħħu...

Ir-restawr fuq il-Pittura Titulari ta’ Kemmuna fi stadju avvanzat

Jinsab għaddej ġmielu x-xogħol fuq ir-restawr u l-konservazzjoni tal-pittura titulari tal-Kappella ta’ Kemmuna. Dan il-proġett, iffinanzjat mill-Bank of Valletta huwa mistenni li...

Ritratti: Se jiġu restawrati kunvent fil-Belt u knisja f’Santa Venera

Il-Kunvent ta’ Santu Wistin fil-Belt Valletta se jkun qed jiġi restawrat permezz ta’ €2.3 miljun mill-fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamanetari għall-Fondi Ewropej...

Xogħol tal-arti mis-seklu 17 restawrat mill-AX Group

AX Group sponsorizza r-restawr ta’ żewġ pitturi mis-Seklu 17 li juru l-ewwel żewġ sidien ta’ Casa Rosselli Massa fi Triq il-Merkanti fil-Belt Valletta.Il-proprjetà  ġiet...

Restawrata l-istatwa ta’ San Ġużepp f’Ħal Għaxaq

L-istatwa ta' San Ġużepp f'Ħal Għaxaq tlestiet mir-restawr, u ġiet inawgurata mill-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici. Ix-xogħlijiet ta’ manutenzjoni u tiswija saru fuq il-prinċipji tar-restawr, u...

Filmat: Tender għal 2 toroq ewlenin f’Għawdex

Triq l-Imġarr fin-Nadur u Triq Sant’ Antnin f’Għajnsielem huma żewġ toroq prinċipali f’Għawdex se jkunu qed jiġu mibnija mill-ġdid. Dan ħabbritu l-Ministru għal Għawdex...

Restawrata kappella f’Birkirkara

Matul ix-xhur li għaddew, il-Kappella ta’ Sant’ Antinin ta’ Padova u ta’ Santa Katarina f’Birkirkara sar fuqha xogħol ta’ restawr. Dawn ix-xogħlijiet saru mid-Direttorat...