Tag: Restawr

Se tiġi restawrata l-kappella ta’ Santa Marija tal-Ħlas fiż-Żejtun

Fil-ġimgħat li ġejjin se jibda r-restawr tal-kappella ta’ Santa Marija tal-Ħlas, fiż-Żejtun.

Niċċa u statwa fir-Rabat se jiġu rrestawrati

L-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu u niċċa b’sinifikanti arkitettoniċi u storiċi li jinsabu fil-parti ċentrali tar-Rabat se jkunu restawrati fi proġett li jiswa madwar €20,000.

Għada jinkixef il-kwadru titulari tal-Madonna tar-Rużarju f’Ħal Qormi

L-Arċikonfraternità Madonna tar-Rużarju, għada se tkun qed tikxef il-kwadru titulari tagħha wara xogħol ta’ restawr li sar fuqu fl-aħħar żmien.

Se jsir restawr u konservazzjoni ta’ 10 proġetti tal-Arċidjoċesi

F'isem il-Fondazzjoni għall-Patrimonju Kulturali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, Pace Ross qal li l-investiment f’dawn l-10 proġetti li se jkompli jsaħħaħ il-ħarsien tal-wirt kulturali jammonta għal madwar €1.5 miljun.

€50,000 fis-sena miċ-ċitazzjonijiet jintużaw għar-restawr

Mal-€50,000 fis-sena li jidħlu miċ-ċitazzjonijiet jintużaw għar-restawr.

Jibda r-restawr fuq il-Kappella ta’ San Pawl

Beda r-restawr fuq il-Kappell ta’ San Pawl f’Ħ’Attard.

San Ġużepp lura fost ir-Rabtin

Fl-okkażjoni tal-150 anniversarju minn meta San Ġużepp kien ipproklamat Patrun tal-Knisja Universali, l-istatwa ta’ San Ġużepp tar-Rabat ġiet irrestawrata.Ir-Restawr...

Jitlesta x-xogħol ta’ restawr fuq il-faċċata tat-tramuntana ta-Knisja taż-Żejtun

It-tieni fażi tar-restawr fuq il-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun, li kien jikkonsisti fil-faċċata tat-tramuntana tal-knisja tlesta wara ħidma li damet għaddejja sitt xhur.

Restawrata statwa tas-Seklu 17

Ftit huwa magħruf dwar l-oriġini tal-istatwa ħlief li hija ta’ stil barokk u għandha madwar 350 sena. Hija magħmula minn zokk sħiħ u saret bil-għan li titqiegħed f’niċċa. Din l-istatwa ser tkun għal xi żmien għall-wiri fil-MUŻA (Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti Komunitarja) fil-Berġa tal-Italja, fil-Belt Valletta, biex wara eventwalment issib postha bi prominenza fis-sala prinċipali tas-Sede tas-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba.