Tag: Restawr

Se jsir restawr u konservazzjoni ta’ 10 proġetti tal-Arċidjoċesi

F'isem il-Fondazzjoni għall-Patrimonju Kulturali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, Pace Ross qal li l-investiment f’dawn l-10 proġetti li se jkompli jsaħħaħ il-ħarsien tal-wirt kulturali jammonta għal madwar €1.5 miljun.

€50,000 fis-sena miċ-ċitazzjonijiet jintużaw għar-restawr

Mal-€50,000 fis-sena li jidħlu miċ-ċitazzjonijiet jintużaw għar-restawr.

Jibda r-restawr fuq il-Kappella ta’ San Pawl

Beda r-restawr fuq il-Kappell ta’ San Pawl f’Ħ’Attard.

San Ġużepp lura fost ir-Rabtin

Fl-okkażjoni tal-150 anniversarju minn meta San Ġużepp kien ipproklamat Patrun tal-Knisja Universali, l-istatwa ta’ San Ġużepp tar-Rabat ġiet irrestawrata.Ir-Restawr...

Jitlesta x-xogħol ta’ restawr fuq il-faċċata tat-tramuntana ta-Knisja taż-Żejtun

It-tieni fażi tar-restawr fuq il-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun, li kien jikkonsisti fil-faċċata tat-tramuntana tal-knisja tlesta wara ħidma li damet għaddejja sitt xhur.

Restawrata statwa tas-Seklu 17

Ftit huwa magħruf dwar l-oriġini tal-istatwa ħlief li hija ta’ stil barokk u għandha madwar 350 sena. Hija magħmula minn zokk sħiħ u saret bil-għan li titqiegħed f’niċċa. Din l-istatwa ser tkun għal xi żmien għall-wiri fil-MUŻA (Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti Komunitarja) fil-Berġa tal-Italja, fil-Belt Valletta, biex wara eventwalment issib postha bi prominenza fis-sala prinċipali tas-Sede tas-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba.

Ritratti: Restawrati 14-il pittura fil-Bażilika tal-Mosta

Ġie inawgurat ix-xogħol ta’ restawr fuq 14-il pittura fil-Bażilika Minuri ta’ Marija Mtellgħa s-Sema fil-Mosta.

Il-proġetti ta’ restawr ikomplu jsaħħu l-aspett reliġjuż f’Għawdex – L-Isqof Grech

F’Għawdex ġew inawgurati diversi proġetti ta’ restawr u ta’ riġenerazzjoni tal-patrimonju nazzjonali tal-knejjes Għawdxin. L-Isqof t’Għawdex Mario Grech qal li dawn il-proġetti jkomplu jsaħħu...

Ir-restawr fuq il-Pittura Titulari ta’ Kemmuna fi stadju avvanzat

Jinsab għaddej ġmielu x-xogħol fuq ir-restawr u l-konservazzjoni tal-pittura titulari tal-Kappella ta’ Kemmuna. Dan il-proġett, iffinanzjat mill-Bank of Valletta huwa mistenni li...