Tag: Renzo Piano

Il-bini tal-pont il-ġdid ta’ Ġenova mistenni jkun lest sa April 2020

Il-pont ta’ Ġenova mistenni jkun lest sa April 2020 minkejja d-dewmien fix-xogħol tat-twaqqigħ. Il-pont kien iġġarraf is-sena l-oħra u ħalla 43 persuna mejta. AQRA: Biża’ mal-Ewropa...

Fil-foss tal-Belt għandu jsir il-ġnien – AD

Iċ-Chairperson tal-AD Arnold Cassola qal li l-istess qed jiġri f’Ta’ Xbiex li huwa taħt il-mira tal-iżvilupp u interessi kummerċjali privati, hekk kif il-Gvern qed iwarrab l-ispazji pubbliċi.

Teatru Rjal: L-inkwilini tal-ħwienet jingħataw €575,000 f’kumpens

L-erba’ nkwilini ta’ dawk li kienu ħwienet taħt is-sit tat-Teatru l-Imwaqqa’ fil-Belt Valletta ngħataw total ta’ €575,000 f’kumpens minħabba l-proġett tad-daħla tal-Belt, imfassal mill-perit Renzo Piano.

Il-proġett ta’ Bieb il-Belt miexi skont il-pjan rivedut

Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni responsabbli mir-riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Chris Paris, ikkonferma ma’ Newsbook.com.mt li l-proġett ta’ Bieb il-Belt se “jitlesta sostanzjalment” sa Marzu li ġej.

Awdjo: Għandu jkun hemm aktar graffiti mad-daħla tal-Belt?

Il-Perit Lino Bianco qal li l-graffita ta' ma' Bieb il-Belt hija illegali imma ma jfissirx li hi vandaliżmu u ħażina.

Il-proġett ta’ Bieb il-Belt kellu jkun lest dan ix-xahar

Il-proġett ta’ Bieb il-Belt mistenni jitlesta sena aktar tard minn dak li kien pjanat, filwaqt li l-ispejjeż żdiedu b’€6 miljun mill-fondi allokati għal dan il-proġett.

L-UNESCO imħassba fuq il-proġett għad-daħla tal-Belt

Il-Belt Valletta hija meqjusa bħala wirt dinji mill-UNESCO.

Jitpoġġa l-ħitan tal-konkrit f’Bieb il-Belt

Minħabba nuqqas ta' fondi mhux se jsir il-parti tal-proġett li tikkonċerna t-tisbieħ tal-foss.

Il-Gvern se jikkonsulta b’mod wiesgħa dwar l-iżvilupp tal-proġett ta’ Bieb il-Belt

Il-Gvern beħsiebu jikkonsulta b'mod wiesgħa dwar kif għandu jiżviluppa l-proġett ta' Bieb il-Belt. Dan wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-Perit Renzo Piano biex jingħata rendikont tax-xogħol li qed isir fuq il-proġett ta' Bieb il-Belt.