Tag: Reġistrazzjoni

Tinsiex tirreġistra l-kuntratt tal-kirja skont il-liġi l-ġdida

Mill-1 ta’ Jannar daħlet fis-seħħ liġi dwar il-kirjiet residenzjali privati. Skont stqarrija mill-Awtorità tad-Djar, il-liġi tagħmilha mandatorja li sid il-kera jirreġistra l-kuntratt tal-kirja fi żmien għaxart ijiem minn meta jiġi ffirmat il-kuntratt.

Ara x’għandek tagħmel biex timporta karozza

Transport Malta għandha tiġi infurmata immedjatament meta l-vettura li tkun importajt tasal Malta. Sid il-karozza jista’ jixtri permess ta’ 30 ġurnata minn...

22,000 karozza ma jgħaddux mill-ewwel mill-VRT

22,187 karozza minn total ta’ 197,134  m’għaddewx mit-test tal-VRT mill-ewwel matul 2018. 20,028 karozza għaddew wara li reġgħu għamlu t-test filwaqt li 2,159 m’għaddewx...

​€3m f’rifużjoni ta’ taxxa tar-reġistrazzjoni tal-karozzi

It-taxxa mogħtija lura lil min ħallas ħlas żejjed għar-reġistrazzjoni tal-karozzi tagħhom bejn l-2004 u l-2008 fissret, fl-aħħar sena, ħlas mill-Gvern ta’ €3,171,335.

Transport Malta tiġbor il-pjanċi tat-Trial Run

L-Awtorità dwar it-Trasport bħalissa qed tiġbor il-pjanċi tat-Trial Run biex jinbidlu għal daqs ikbar.

Il-President u l-Isqof Awżiljarju se jimxu b’risq id-Dar tal-Providenza

Il-mixja se titlaq mill-pjazza tas-Siġġiewi, l-ġirja mill-Pjazza taż-Żurrieq filwaqt li r-roti jitilqu mill-pjazza tal-Imdina.

Pressjoni fuq Kunsilli Lokali minħabba vetturi barranin mitluqa fit-toroq

Vetturi li jiġu Malta misjuqa minn turisti jistgħu jinstaqu f’Malta sa’ massimu ta’ seba’ xhur mid-dħul tagħhom f’pajjiżna.

Mhux magħruf l-ammont tal-vetturi b’reġistrazzjoni barranija li jiddaħlu f’Malta

Dan qed jirriżulta f’numru ta’ vetturi bi pjanċi barranin u liċenzji skaduti li qed jitħallew ipparkjati għal xhur sħaħ mingħajr ma tittieħed azzjoni biex titneħħew.

Jinħarġu l-ewwel ċekkijiet tar-reġistrazzjoni tal-karozzi

Transport Malta qalet li ċ-ċekkkijiet mistennija jaslu fid-djar sa mhux aktar tard min għada s-Sibt 17 ta’ Mejju 2014.

Estiża l-iskema ta’ rifużjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-karozzi

L-applikazzjoni qiegħda fuq il-websajt ta’ Transport Malta jew tinġabar mill-uffiċini ta’ Transport Malta f’Sa Maison, il-Furjana mill-Ministeri u mill-Kunsilli Lokali kollha.