Tag: Rapport tal-Eżaminaturi 2019

L-eżami taċ-ĊES fil-Malti: jgħaddu 1.3% aktar mis-sena ta’ qabel

Dan jiġbor flimkien lill-istudenti li ġabu minn Grad 1 sa Grad 7.