Tag: Randan

Eżerċizzi ma’ Sr Rachel: Il-ħniena għandha ssir il-miżura tagħna

Sr Rachel Camilleri, li riċentament ingħaqdet mas-Sorijiet Agostinjani Servi ta’ Ġesù u Marija, qed twassal il-ħsibijiet tagħha f’din il-Ġimgħa Mqaddsa

Eżerċizzi ma’ Sr Rachel: Tibża’ dwar x’jgħidu dwarek?

Sr Rachel Camilleri, li riċentament ingħaqdet mas-Sorijiet Agostinjani Servi ta' Ġesù u Marija, qed twassal il-ħsibijiet tagħha f'din il-Ġimgħa Mqaddsa.

Is-sinjifikat ta’ dawn il-ġranet qabel l-Għid il-Kbir

Din is-sena forsi aktar minn qatt qabel il-bniedem għandu bżonn jidħol aktar ġewwa fih biex jirrealizza x’inhu l-aktar importanti fil-ħajja tal-bniedem. Kif għandna ngħixu biex ngħinu lill-oħrajn f’dan iż-żmien.

Eżerċizzi ma’ Sr Rachel: Niskopru s-silenzju

Sr Rachel Camilleri, li riċentament ingħaqdet mas-Sorijiet Agostinjani Servi ta' Ġesù u Marija, qed twassal il-ħsibijiet tagħha f'din il-Ġimgħa Mqaddsa.

Eżerċizzi ma’ Sr Rachel: X’nagħmlu bl-inkwiet?

Sr Rachel Camilleri, li riċentament ingħaqdet mas-Sorijiet Agostinjani Servi ta' Ġesù u Marija, qed twassal il-ħsibijiet tagħha f'din il-Ġimgħa Mqaddsa.

Xi skop għandu r-Randan għalik?

Jekk ma għandekx tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet inħeġġek tieħu interess, fittex u staqsi dwarhom. Għaliex x’jiswa li jkun ġie r-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid il-Kbir u forsi wkoll mort sal-quddies … imma mbagħad wara ftit tinsa kollox?

130 personaġġ bibbliku fit-toroq ta’ Ħad-Dingli

Din il-parti animata ser tibda minn Triq il-Kbira (ħdejn il-Kunsill Lokali) bil-kundanna u l- flagellazjoni ta’ Ġesù, fejn tilħaq il-qofol tagħha f'Misraħ Ġużè Abela bit-tisliba, u tintemm bil-qawmien fuq iz-zuntier tal-Knisja Arcipretali.

It-Triq tas-Salvazzjoni fiż-Żejtun

Fis-sala Juventuis Domus iż-Żejtun se jittella’ dramm dwar il-ħajja u l-passjoni ta’ Sidna Gesù Kristu fejn se narawh minn mindu kien daqsxejn ta’ tfajjel sal-aħħar mument ta’ ħajtu ... imma għalfejn it-triq tas-salvazzjoni? U ta’ min? Ta’ Ġuda għax ħaseb li billi jagħti lil Ġesù f’idejn il-kbarat tat-tempju se jieħu s-salvazzjoni? Ta’ Barabba? Ħaseb li jekk se jerfa’ x-xabla ’l fuq u jeħodha kontra Ruma se jieħu triq tas-salvazzjoni? Jew ta’ Pilatu li għax ħasel idu se jsalva lill-poplu tiegħu?

Wara l-Karnival… ir-Randan!

Frar ħalliena wkoll u allura bla dubju ta’ xejn, ħallewna wkoll il-jiem tal-bluha, fi kliem ieħor ħalliena wkoll il-Karnival.

Il-leġġenda ta’ Marcellino fir-Rabat

Biljetti għal din il-produzzjoni li ser tkun taħt id-direzzjoni ta’ Joe Borg u Stephen Bonello, jinkisbu dakinhar mad-dħul. Jista’ jsir parking fuq iz-zuntier tal-parroċċa. Għal aktar informazzjoni nistednukom iżżuru l-paġna ta’ Facebook tal-Għaqda Drammatika Rabat.