Tag: Ralph Cassar

Il-Gvern jaqa’ u jqum minn ħajjet in-nies għax ma ħoloqx pjan...

Il-KE wissiet lill-Gvern biex jissottometti pjan ta' azzjoni

Central Link: “Ian Borg ivvinta tifsira ġdida ta’ politika favur l-ambjent”...

L-Alternattiva Demokratika rreaġixxiet għal dak li l-Ministru għat-Trasport Ian Borg qal lill-ġurnalisti llum dwar il-proġett Central Link, u b'mod sarkastiku ferħitlu li "għamel skoperta...

“Aħjar iddiskutejnieha qabel ma ppubblikajt l-email” – Cacopardo lil Cassola

Iċ-Chairman tal-Alternattiva Demokratika Carmel Cacopardo qal lill-kandidat għal MEP mal-partit Arnold Cassola li kien aħjar li kieku ddiskutew il-kwistjoni bejniethom, qabel ma dan ippubblika...

Follow Up: Għad hemm lok għal partiti żgħar f’Malta?

Fil-programm Follow Up tal-Ħamis 11 t'Ottubru 2018 tibda sensiela ta' intervisti ma' uffiċċjali għolja mill-Partiti ewlenin f'Malta. Mistieden illum Ralph Cassar, Segretarju Ġenerali, Alternattiva...

AD tippreżenta kandidat għall-Kunsill ta’ Ħ’Attard

Alternattiva Demokratika ppreżentat lil Ralph Cassar bħala kandidat għall-lokalità ta' Ħ'Attard

​“Tal-Enemalta qed jiġu trattati bħal tat-tarzna” – AD

Alternattiva Demokratika qalet li l-konverżjoni tal-Enemalta f’kumpanija, minn korporazzjoni pubblika, ma tfisser xejn għajr il-bidu tal-proċess ta’ privatizzazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija.

L-AD issostni li l-prekarjat għadu persisteni f’numru ta’ setturi

Cassola qal li għad hawn kuntratti, fis-setturi tat-tindif, is-sigurta' u klerikali fejn ħaddiema jaqilgħu inqas minn €5 fis-siegħa għax-xogħol li jagħmlu.

L-AD kontra l-iskema li tħallas iżjed biex taqbeż il-kju tal-vapur

Arnold Cassola sostna li din hija deċiżjoni li se tolqot ħażin lill-maġġoranza tal-ħaddiema u l-istudenti.

Awdjo: “Jiġuk id-dubji meta dawk li jingħataw iċ-ċittadinanza se jibqgħu anonimi”...

Ralph Cassar qal li l-Alternattiva Demokratika tinsab favur li f’Malta jkun drittijiet ugwali għal kulħadd.

L-AD titkellem dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi

L-AD se tressaq mozzjonijiet dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi u kontra amnestiji lil dawk li sejjħet l-iżviluppatturi l-kbar dwar żvilupp irregolari.