Tag: Quddies

Esperjenza emozzjonali, esperjenza unika – L-Isqof Galea Curmi

“Kienet esperjenza emozzjonanti.” L-Isqof Joseph Galea Curmi hekk iddeskriva l-esperjenza tiegħu meta s-Sibt filgħaxija u l-Ħadd filgħodu qaddess fil-knisja parrokjali ta’ Ħal Balzan quddiesa miftuħa għall-pubbliku wara tliet xhur iqaddes mingħajr kongregazzjoni.

Kif se nisimgħu l-quddies minn għada?

X'inbidel? Se jsiru il-Preċett u l-Griżma?

Fejn tista’ ssir quddiesa tal-funeral?

Mil-lum tista' tibda ssir il-quddies tal-funerali

Għal meta l-quddies? L-Isqfijiet se jiddiskutu ma’ Fearne

Fr John Govè, li staqsa għaliex il-knejjes ma jistgħux jiftħu wkoll, jekk ir-restoranti u l-hairdressers se jiftħu din il-ġimgħa b’ċertu prekawzjonijiet.

Minn xiex qed iċaħħadni dan il-virus!

Irridu nammettu li din l-imxija, li jiena qatt ma ġarrabt bħalha f’74 sena, qed iċċaħħadna minn ħafna ħwejjeġ, l-ewwel u qabel kollox, il-libertà li tagħmel li trid kif konna mdorrijin, naturalment għal ġid tagħna stess wara kollox

Il-knejjes fl-Italja jiftħu għall-quddies fit-18 ta’ Mejju

Se jkun hemm protokoll li għandu jiġi segwit bil-għan li jitnaqqas ir-riskju li l-coronavirus jittieħed.

Filmat: Għadu ma jafx min hu Alla min jaħseb li l-pandemija...

L-Isqof Grech iwieġeb mistoqsijiet ta’ Fr Joe Borg fuq il-messaġġ pastorali li ħareġ dwar kif il-pandemija tal-coronavirus tolqot lill-insara u lill-Knisja.

Għandhom jiftħu l-knejjes għall-quddies?

Sadanittant fil-Quddiesa minn Santa Marta, il-Papa Franġisku dalgħodu talab sabiex il-poplu nisrani jkompli jżomm mat-twissijiet sabiex kemm jista’ jkun noħorġu mill-pandemija.

Jitwaqqfu l-funzjonijiet reliġjużi kollha b’effett immedjat

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa, minn nhar it-Tnejn 16 ta’ Marzu, se tixxandar Quddiesa fid-9:30am u rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija fil-5.30 pm.

Filmat: “Iċċaħħdux lil xulxin minn xulxin” – L-Arċisqof lill-koppji miżżewġin

Illum l-Arċisqof Charles Scicluna qed iqaddes quddiesa għall-koppji li żżewġu matul l-2019. Din il-quddiesa hija organizzata mill-Moviment ta’ Kana u qed issir fil-Konkatidral fil-Belt Valletta.