Tag: Qtates

Ritratti: “Qered” xelters għall-qtates fi ġnien fl-Imdina; “Ordni tal-Kunsill”

Il-paġna ta’ Facebook Animal Guardians Malta rċeviet u ppubblikat numru ta’ ritratti fejn raġel jidher iżarma u jġorr l-injam li qabel kien iservi bħala xelters għall-qtates fi ġnien pubbliku fir-Rabat.

Imutu 2 ċinji fil-Ġnien ta’ Sant’Anton

Ċinju ieħor jisparixxi

Jintilef qattus bi 3 saqajn f’Għawdex

Għaldaqstant l-appell huwa biex min jilmaħ lil dan il-qattus jikkuntattja minnufih l-Animal Welfare ta' Għawdex billi jibgħat messaġġ privat fuq il-paġna tagħhom fuq Facebook jew inkella jċempel fuq in-numru 79691717.

46,000 kelb negozjati bejn stati Ewropej kull xahar

Ta’ kull xahar 46,000 kelb jiġu negozjati bejn pajjiż Ewropew u ieħor. Fil-maġġoranza tagħhom, dawn lanqas biss jiġu rreġistrati.

Mingħalih li għamel xi bravura

Peress li l-qattus kien kbir ir-raġel ħadmu d-dar u għaqqdu fuq kaxxa. Meta lestieh qagħad jammira x-xogħol li kien għamel. Mhux faċli tgħaqqad bil-Lego qattus b’tant biċċiet ċkejknin.

Daħal fin-nar biex salva qattus

Iżda kien hemm kelb li meta kien barra, wara ftit, reġa’ daħal fid-dar qalb in-nirien u wara ftit ħareġ lil sieħbu mill-mewt, qattus ċkejken, u salvah.

Il-qtates fl-Ingilterra se jkunu ċċipjati

Ta’ min ifakkar x’kontroversja kienet inqalgħet wara li daħlu fis-seħħ ir-regolamenti għall-klieb fl-2016 minħabba li s-sidien ġew immultati sa £500 talli naqsu milli joqogħdu għal-liġi.

Filmat: Ħmara li tkanta b’vuċi ta’ sopran

Ftit aktar minn sena ilu Martin Stanton ltaqa’ għall-ewwel darba ma’ Harriet meta kien qed jippassiġġa fil-kampanja ħdejn id-dar tiegħu fl-Irlanda. Stanton intlaqat mill-ewwel meta raha u ddeċieda li jintroduċi lilu nnifsu magħha u jkellimha. U saru ħbieb mill-ewwel.

8 sinjali li l-qtates iħobbuk

Xi wħud jgħidu li l-qtates ma jagħmlux ħbieb iżda dan mhux minnu. Għalkemm forsi huwa veru li l-qtates mhumiex tajbin biex juru emozzjonijiet bħala klieb, iżda xorta jagħmlu dan b’mod sottili. Int trid tkun attent biex din taraha u, l-iktar importanti, tħossha. Hawn taħt issibu xi sinjali li l-qattus tiegħek jurik li jħobbok. X’taħsbu?

Raġel li salva 1,000 kelb

Sasha bena wkoll post fejn iżomm lil dawn il-klieb li ngħata l-isem ta’ Is-Santwarju ta’ Sasha. Biex seta’ jżomm dan il-proġett għaddej ir-raġel qed jiġbor u jonfoq $20,000 kull xahar. Xi drabi jsibha diffiċli biex jiġbor dawn il-flus kollha imma jgħinuh ħafna d-donazzjonijiet li jaslulu anki minn barra l-pajjiż.