Tag: Qtates

Mingħalih li għamel xi bravura

Peress li l-qattus kien kbir ir-raġel ħadmu d-dar u għaqqdu fuq kaxxa. Meta lestieh qagħad jammira x-xogħol li kien għamel. Mhux faċli tgħaqqad bil-Lego qattus b’tant biċċiet ċkejknin.

Daħal fin-nar biex salva qattus

Iżda kien hemm kelb li meta kien barra, wara ftit, reġa’ daħal fid-dar qalb in-nirien u wara ftit ħareġ lil sieħbu mill-mewt, qattus ċkejken, u salvah.

Il-qtates fl-Ingilterra se jkunu ċċipjati

Ta’ min ifakkar x’kontroversja kienet inqalgħet wara li daħlu fis-seħħ ir-regolamenti għall-klieb fl-2016 minħabba li s-sidien ġew immultati sa £500 talli naqsu milli joqogħdu għal-liġi.

Filmat: Ħmara li tkanta b’vuċi ta’ sopran

Ftit aktar minn sena ilu Martin Stanton ltaqa’ għall-ewwel darba ma’ Harriet meta kien qed jippassiġġa fil-kampanja ħdejn id-dar tiegħu fl-Irlanda. Stanton intlaqat mill-ewwel meta raha u ddeċieda li jintroduċi lilu nnifsu magħha u jkellimha. U saru ħbieb mill-ewwel.

8 sinjali li l-qtates iħobbuk

Xi wħud jgħidu li l-qtates ma jagħmlux ħbieb iżda dan mhux minnu. Għalkemm forsi huwa veru li l-qtates mhumiex tajbin biex juru emozzjonijiet bħala klieb, iżda xorta jagħmlu dan b’mod sottili. Int trid tkun attent biex din taraha u, l-iktar importanti, tħossha. Hawn taħt issibu xi sinjali li l-qattus tiegħek jurik li jħobbok. X’taħsbu?

Raġel li salva 1,000 kelb

Sasha bena wkoll post fejn iżomm lil dawn il-klieb li ngħata l-isem ta’ Is-Santwarju ta’ Sasha. Biex seta’ jżomm dan il-proġett għaddej ir-raġel qed jiġbor u jonfoq $20,000 kull xahar. Xi drabi jsibha diffiċli biex jiġbor dawn il-flus kollha imma jgħinuh ħafna d-donazzjonijiet li jaslulu anki minn barra l-pajjiż.

Kelba addottata wara 11-il sena

Il-kelba Olive kellha tistenna 11-il sena fis-santwarju tal-annimali ta’ Yonker fl-Istati Uniti sakemm sabet dar fejn toqgħod. L-istaff tas-santwarju kienu sobiena kif kelba sabiħa b’personalità daqshekk sabiħa qisu ħadd ma riedha.

Filmat: B’dan il-kalendarju tgħin qtates abbandunati

Bejn lejliet il-Milied u fil-Jum tal-Milied, grazzi għall-għajnuna tal-Maltin u Għawdxin li rrispondew għall-appell tagħhom biex ikunu jistgħu jitimgħu ħut u tiġieġ lil dawn il-qtates.

Rocco ilu xahar mitluf

Se jkun hemm kumpens finanzjarju għal min sab u jirritorna lil dan il-qattus.

Kangarù tirringrazzja kuljum lil min salvaha

Il-fundatur tas-santwarju hu Chris Brolga li waqqfu meta ntebaħ li l-eqreb ċentru għall-kura tal-annimali kien aktar minn 1,500 kilometri ’l bogħod. Is-santwarju hu mifrux fuq medda ta’ 188 ettaru ta’ art u jilqa’ ukoll viżitaturi biex jaraw l-annimali li hemm ikkurati fih.