Tag: Qorti

Abbuż: Mhux ħati wara 11-il sena fil-Qorti

Wara każ ta’ 11-il sena, u wara li raġel instab li mhux ħati ta’ akkużi ta’ vjolenza domestika, il-Qorti tatu kumpens ta’ €5,000....

Prova jisraq il-kumpanija li tħaddmu; ħelsien mill-arrest

Raġel ta' 38 sena ngħata l-ħelsien mill-arrest. Huwa qed jiġi akkużat li bejn Mejju u Ġunju ħa flus ta' kumpanija li...

Żball f’sentenza ta’ qtil wassal biex tiġi nulla

L-Imħallef Consuelo Scerri Herrera annullat sentenza tal-Ewwel Qorti minħabba żball li kien hemm fis-sentenza wara li din ġiet appellata.

Raġel jitressaq il-Qorti dwar il-familja maqfula f’darha fin-Netherlands

Ir-raġel li ħallas il-kera ta’ dar fin-Netherlands fejn familja ta’ sitta nstabu maqfulin f’kamra sigrieta se jkun qed jitressaq il-Qorti llum. Hu...

Assassinju Daphne: Il-Qorti tiċħad it-talba taċ-Ċiniż

Il-Prim Awla tal-Qorti ma laqgħetx it-talba ta’ George Degiorgio biex jiġi sospiż is-smigħ tal-każ fil-Qorti Kriminali, fil-31 t’Ottubru li ġej.

Joqtol persuna f’Għawdex; ordnat iħallas €88,000

Gerald Galea ġie ordnat iħallas is-somma ta’ €88,806.26 lil Rose Spiteri u wliedha f’kumpens wara li l-akkużat kien instab ħati li fl-2013 tajjar raġel...

Raġel bla dar jinstab ħati li ta fastidju lill-kantant Harry Styles

Raġel bla dar li kien joqgħod barra mid-dar tal-kantant Ingliż magħruf Harry Styles għal numru ta’ xhur instab ħati li segwa u...

Jingħata €200 kuljum biex iqassam id-droga bil-karozza

Żagħżugħ ta' 24 sena ammetta li hu ħati tat-traffikar tad-drogi kokaina u eroina, u li kellu pussess tal-pjanta kannabis. Spjega li kien...

Serqa minn karozza; jingħata ordni ta’ probation

Raġel ta' 35 sena wieġeb ħati għall-akkużi ta' serq u possessjoni tad-droga, u tpoġġa taħt ordni ta' probation għal sentejn.

Jinżammu taħt arrest wara li nqabdu b’karti tal-identità foloz

Erba’ rġiel wieġbu mhux ħatja li kienu fil-pussess ta’ karti tal-identità Franċiżi foloz.L-irġiel Sudaniżi li għandhom bejn 17 u...