Tag: Qorti Serq

2 irġiel arrestati b’rabta ma’ diversi serqiet

Il-Pulizija arrestat żewġ irġiel b’rabta ma’ diversi serqiet. L-irġiel kienu arrestati b’rabta ma’ każi separati ta’ serq.

3 arrestati wara serqa ta’ kwart ta’ miljun Ewro f’San Ġiljan

Il-Pulizija arrestat tliet irġiel b’rabta ma’ investigazzjonijiet ta’ allegat serq ta’ kważi €250,000 minn stabbiliment tal-logħob f’San Ġiljan.

Tlett irġiel jitressqu l-Qorti dwar serq f’Għawdex

Il-Prosekuzzjoni f’kull każ tmexxiet mill-Ispettur Bernard Charles Spiteri.

​Seraq b’€500 fuel minn karozzi u fabbriki

Sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin għal raġel ta’ 36 sena miż-Żejtun li fil-Qorti ammetta li seraq fuel b’valur ta’ iktar minn €500 minn għadd ta’ karozzi u minn fabbriki.

Żewġt’aħwa akkużati b’serq minn ħanut

Żagħżugħ ta’ 21 sena mill-Ħamrun wieġeb mhux ħati li seraq minn ħanut tal-ħwejjeġ mill-Imsida filwaqt li huħ ta’ 19-il sena wieġeb ħati li seraq u li kien fil-pussess ta’ karta tal-identità, b’indirizz li ma jeżistix.

Ħabs għal Rumen li pprova jakkwista l-flus b’qerq mill-ATMs

Ir-Rumen wieġeb mhux ħati li bejn il-5 u t-12 t'Ottubru assoċja ruħu m' organizazzjoni kriminali u għamel qliegħ t'aktar minn €2,300 b'mezzi kontra l-liġi u b'ingann fl-użu tal-ATMs.

Probation ta’ tliet snin wara li serqet aktar minn €2,800 fi...

Mara ta' 31 sena residenti San Ġiljan ingħatat probation ta’ tliet snin wara li wieġbet ħatja li wettqet serq minn stabbiliment kummerċjali fir-Rabat Għawdex.

Raġel u tfajla ma jingħatawx il-ħelsien wara li serqu tliet karozzi

Raġel ta’ 35 sena minn Birkirkara u tfajla ta’ 29 sena mill-Fgura wieġbu mhux ħatja li serqu żewġ karozzi minn garaxx fil-Fgura filwaqt li serqu karozza oħra li kienet ipparkjata f’Ħal Tarxien.

Alġerin jinżamm arrestat wara li kien akkużat li kkorrompa tfajla

Alġerin ta’ 30 sena baqa’ jinżamm fil-kustodja tal-pulizija wara li kien akkużat li kkorrompa tfajla li kienet għadha kemm għalqet it-tmintax -il sena.

15-il xahar ħabs għal żagħżugħ li seraq diversi oġġetti minn vettura

Żagħżugħ ta’ 31 sena minn Ħal Qormi ngħata sentenza ta’ 15-il xahar ħabs wara li wieġeb ħati li lbieraħ seraq diversi oġġetti minn vettura fi Triq Fleur De Lys f’Birkirkara u anke żamm għandu jew xtara oġġetti misruqa biex ibiegħhom.