Tag: qorti kriminali

Il-Qorti Kriminali bir-responsabbiltà li tagħżel amministratur għall-assi ta’ Schembri

Il-Qorti Kostituzzjonali llum għaddiet ir-responsabbiltà tal-għażla tal-amministratur għall-kumpaniji ta’ Keith Schembri lill-Qorti Kriminali. Dan ħareġ f’digriet illum.

Il-Qorti tordna trattament mediku għal mara li nżammet taħt arrest

Il-Qorti ordnat li mara li nżammet taħt arrest wara li kienet akkużata li aggrediet żewġ persuni b’sikkina, għandha tingħata trattament mediku kemm għas-saħħa fiżika kif ukoll għal dik mentali.

Posposta x-xhieda tas-‘sensar’ fl-assassinju

Theuma kien mistenni jixhed quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit.

Aġġornata (1): Assassinju Daphne: Casa u Gomes jirrifjutaw it-talba biex jiltaqgħu...

Ir-ritratti tal-kontravenzjoni mill-karozza li kienet mikrija lil Degiorgio jisparixxu minn fuq is-sistema tal-LESA.

Maġistrat idoqq kanzunetta ta’ Mike Spiteri qabel verdett fil-Qorti

Maġistrat fil-Qorti t’Għawdex daqq il-kanzunetta ta’ Mike Spiteri ‘Fejn Tħobb il-Qalb’ qabel ma ta l-verdett tiegħu għall-każ li kien qed jiġġudika fil-Qorti li kien...

Żagħżugħ ikaxkar pulizija: “Ommu bdiet tagħtih id-droga ta’ 9 snin”

L-Ispettur Malcolm Bondin ta x-xhieda tiegħu fil-kumpilazzjoni tax-xhieda.