Tag: Qorti Ghawdex

Post il-Maġistrat Coppini jinqasam bejn tnejn

Il-post tal-Maġistrat Dr Paul Coppini li rtira bl-età fl-aħħar jiem, se jimtela b’żewġ Maġistrati nisa Għawdxin: Simone Grech u Monica Vella. 

Akkużat li ta fastidju u seraq mobile mingħand mara

Raġel ta’ 40 sena ġie akkużat fil-Qorti ta’ Għawdex li ta fastidju lil mara ta’ 22 sena u li kkaġunalha biża’ permezz ta’ theddid.Ir-raġel,...

Raġel arrestat b’attentat ta’ serqa f’Għawdex

Kolombjan tressaq il-Qorti ta’ Għawdex akkużat b’attentat ta’ serqa minn dar fix-Xagħra.Ir-raġel ta’ 49 sena wieġeb mhux ħati li l-Ħadd fl-9.40am. Hu ma ngħatax...

‘Il-qorti l-ġdida ta’ Għawdex mhux se titlesta f’din il-leġiżlatura’ – Chris...

Id-Deputat Nazzjonalista Chris Said qal li se jkun impossibbli li l-qorti l-ġdida ta’ Għawdex tkun lesta sa tmiem din il-leġiżlatura. Wera wkoll il-possibiltà li lanqas il-bini m’hu se jkun leħaq beda jittella’.

Jitressaq il-Qorti f’Għawdex mixli bi qtil involontarju

Huwa kien mixli wkoll li kkaġuna ġrieħi gravi lill-ġuvni ieħor ta’ 22 sena wkoll u li saq taħt l-effett tal-alkoħol.

Jisraq oġġetti tad-deheb u arloġġ antik minn dar f’Għawdex

Tressaq taħt arrest fil-Qorti ta' Għawdex, raġel ta' 55 sena minn Tas-Sliema akkużat b'serq minn residenza fir-Rabat Għawdex.

Hedded lill-Maġistrat u lill-Ispettur li kien se joqtolhom

Ingħata bidu għall-kumpilazzjoni ta’ evidenza fil-konfront ta’ Pasqualino Cefai, li nhar il-Ħamis li għadda fil-Qorti, prova jħebb għall-Maġistrat Miriam Hayman.

Ma jingħatax il-libertà proviżorja

Pasqualino Cefai, miż-Żebbuġ Għawdex, ma ngħatax il-libertà proviżorja wara li lbieraħ tressaq il-Qorti b’mod urġenti.

Iwieġbu ħatja u jinżammu arrestati l-5 persuni li ppruvaw jisirqu minn...

Fil-Qorti ta’ Għawdex mistennija jidhru ħames persuni b’rabta mal-attentat ta’ serqa ta’ nhar it-Tlieta li għadda minn ħanut tal-madum fir-Rabat Għawdex.

Jingħata l-libertà proviżorja, jixhdu l-allegati vittmi

Il-qassis Għawdxi li qed jiġi akkużat b’abbuż fuq tliet tfajliet minorenni, illum ingħata l-libertà proviżorja. Dan wara li nstemgħet ix-xhieda tat-tliet vittmi bil-bibien magħluqa fil-Qorti ta’ Għawdex.