Tag: Puttinu Cares

Donazzjoni lil Puttinu flok festin f’għeluq il-50 sena ta’ żwieġ

Puttinu rringrazzjaw lil din il-koppja u awgurawlhom ħafna aktar snin mimlijin saħħa u mħabba.

Imut Edmond Falzon, volontier ta’ Puttinu

Il-funeral se jsir għada s-Sibt fis-2pm fil-Knisja Parrokkjali tal-Gżira.

“Zack hu ħieles mill-kanċer” – missieru

Bla dubju li storja bħal din tnissel kuraġġ u tama fost dawk li bħalissa għaddejjin jew għandhom xi ħadd qrib tagħhom jiġġieled xi forma ta' kanċer.

Grazzi Rebecca!

Ġmiel ta' poeżija li qed inwasslu wkoll minn fuq dan is-sit:

Hampers mis-Swieqi United Cricket Club lill-Puttinu Cares

Kelliem għas-Swieqi United Cricket qal jalla l-maġija ħelwa kollha tal-Milied tferraħ qalb it-tfal u taqtgħalhom xewqihom. Kompla jgħid li huma grati u japprezzaw l-appoġġ, il-ħin u dak kollu li jagħmel l-istaff ta’ Puttinu Cares.

Tiċċelebra għeluq sninha fir-Rainbow Ward u tiġbor għal Puttinu

Diġà nqabżet is-somma ta' €6,500 u għad hemm iċ-ċans li jkomplu jinġabru aktar billi wieħed jagħfas fuq dan il-link.

Jitwasslu l-ewwel rigali tal-Milied għat-tfal fir-Rainbow Ward

Puttinu Cares irringrazzjaw lil Maxine u lil Angie talli kienu ta' għajnuna għat-tfal kollha rikoverati fix-xhur tal-pandemija.

Fondazzjoni Nazareth titlef waħda mir-residenti tagħha

Fondazzjoni Nazareth iddeskrivew lil Rita bħala persuna dejjem bit-tbissima fuq ħaddejha u bniedma ottimista ħafna.

Jerġa’ jiftaħ il-ħanut ta’ Puttinu fil-Gżira

Qed jintlaqgħu ukoll donazzjonijiet ta' affarijiet f'kundizzjoni tajba li jistgħu jerġgħu jinbiegħu u li jkomplu jgħinu lil Puttinu jiġbru fondi biex ikunu ta' għajnuna għal tfal morda bil-kanċer.

Puttinu jirċievi €5 miljun li l-Gvern wiegħdu fl-2018

Wara iktar minn sentejn il-Gvern approva l-għotja ta’ €5 miljun lill-Fondazzjoni Puttinu Cares għax-xiri ta’ appartamenti fil-qalba ta’ Londra.