Tag: Purcissjoni

Filmat: L-istaġun tal-festi jiftaħ b’purċissjoni bil-karozzi

Il-Maltin jiċċelebraw il-festa ta' San Ġorġ b'mod differenti

Filmat: Iċ-Ċenturjun jisfida l-coronavirus

Brincat ilu jilbes fil-Purċissjonijeit tal-Ġimgħa l-Kbira sa mill-1978 meta kien jieħu sehem fiż-Żehtun. Imbagħad fl-1982 beda jieħu sehem kull sena fil-Belt Valletta. Baqa’ jagħmel hekk sal-Purċissjoni tas-sena li għaddiet.

It-temp ibiddel il-pjanijiet tal-Karkariżi għal Santu Kruċ

It-temp instabbli li għandu l-Gżejjer Maltin dan il-weekend ħassar il-pjanijiet hekk mistennija tal-Karkariżi billi l-purċissjoni ta' Santu Kruċ ġiet posposta.Din il-purċissjoni tas-salib kellha ssir...

Filmat: Eluf joħonqu t-toroq fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Eluf ta’ Maltin u Għawdxin ħonqu t-toroq tal-lokalitajiet tagħhom huma u jerġgħu jagħtu l-ħajja lill-passjoni ta’ Ġesù Kristu permezz tal-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira.Ġesù, il-Madonna u l-Appostli,...

Filmat: Kurċifiss jaqa’ waqt purċissjoni fi Spanja

Waqt purċissjoni f’Burgos fi Spanja, fejn kienu qed iġorru statwa ta’ Kristu msallab, l-istatwa waqgħet, u għalhekk tilfet id-driegħ tal-lemin.Il-Fraternità ta’ San Gil Abad,...

Il-maltemp ma jxekkilx il-mixja tad-Duluri fil-Belt

Eluf ta' persuni nġabru fit-toroq tal-Belt biex jieħdu sehem fil-pellegrinaġġ penitenzjali wara l-istatwa tad-Duluri.

Tispicca l-qorti wara li griet bil-malja f’purċissjoni

Mara mill-Kazakistan tressqet il-qorti aktar kmieni wara nofsinhar wara li ammettiet li ma kienitx liebsa xieraq meta ġriet lejn purċissjoni s-Sibt filgħaxija f’Tas-Sliema.

Inqas minn nofs iċ-ċifra tas-sena l-oħra biex tintrefa’ Santa Marija tal-Imġarr

​Din is-sena, s-somma telgħet għal €5000, jiġifieri €6,500 inqas miċ-ċifra tas-sena li għaddiet.

Italja: Każ ieħor ta’ Madonna li “ssellem” kap tal-mafja

Waqt il-purċissjoni tal-Madonna tal-Karmnu f’Palermo, ir-reffiegħa waqfu ħesrem l-istatwa quddiem negozju ta’ wieħed mill-kapijiet tal-mafja.

Filmat: Bukkett fjuri jwaqqaf għall-ftit il-pika fil-festi ta’ Ħal Qormi u...

Hu fatt magħruf li f'Malta, meta jkollok żewġ parroċċi jew aktar f'raħal wieħed, bla ma trid tidħol il-pika bejniethom. Issa li qiegħdin fl-aqwa taż-żmien tal-festi, minn tal-inqas 4 parroċċi f'Malta għażlu li għal ftit iwarrbu l-pika bejn il-parroċċi u juru l-id tal-ħbiberija u tar-rispett.