Tag: Pulmun

“Obdu l-avviż ta’ kwarantina” – omm tifla b’kundizzjoni fil-pulmun

Tgħid li ħafna qed jinjoraw l-avviż ta' kwarantina

Mewta minn kull erbgħa ġejja mill-kanċer

Statistika medika ppubblikata minn World Cancer Awareness turi li fost il-forom differenti ta’ kanċer, dak tal-fwied, tal-frixa u tal-pulmun huma l-anqas li tista’ tfiq...

TWISSIJA: X’għandek tagħmel minħabba l-irmied mill-Etna

L-iżbroff tal-vulkan Etna mhux biss ħalla riperkussjonijiet kbar fi Sqallija, iżda jista’ jħalli effetti fuq is-saħħa tal-Maltin.Dan tħabbar mill-Awtoritajiet tas-Saħħa fi stqarrija fejn sostnew...

Imut fir-raba’ jum tal-honeymoon

Raġel ta’ 31 sena miet b’kanċer fil-pulmun waqt li kien għall-qamar il-għasel mal-imħabba ta’ ħajtu. Martu Aimee spiċċat armla wara tmint ijiem.Kollox ġara meta...

​Jappella lill-Gvern biex jagħti b’xejn mediċina kontra l-kanċer tal-pulmun

Id-deputat Nazzjonalista Michael Gonzi appella lill-Gvern biex idaħħal mediċina partikolari fil-formularju ta’ mediċina b’xejn u li tgħin biex tnaqqas l-effett ta’ kanċer tal-pulmun li ma jiġix ikkaġunat minħabba s-sigaretti.

Ewropa: Il-mard fil-pulmun se jiżdied fl-20 sena li ġejjin

Waħda minn kull għaxar imwiet fl-Ewropa huma kawża ta’ kundizzjonijiet fil-pulmun, bit-tipjip bħala fattur prinċipali.

It-tobba ta’ Nelson Mandela se jitfu l-magni li qed iżommuh ħaj

Nelson Mandela ilu fuq il-magni li qed iżommuh ħaj għal dawn l-aħħar tmint ijiem.

800 persuna jmutu b’kanċer tal-pulmun fl-aħħar 5 snin

Fl-2008 mietu 149 persuna filwaqt li fl-2012 mietu 183.

Saħħet Nelson Mandela taqleb għall-aħjar

Nelson Mandela ddaħħal l-isptar tlett ijiem ilu ibati minn infezzjoni fil-pulmun.

Awdjo: Marret Palermo fl-aħħar ta’ ħajjitha u waslet Malta imwielda mill-ġdid!

Sandra Abela ta' 42 sena waslet lura Malta wara 5 xhur f'Palermo, imwielda mill-ġdid wara trapjant fil-pulmun