Tag: Property prices Malta

Meta taparsi “nindirizzaw” il-problemi

"Rajt din il post fi grupp li qieghda fih u ma stajtx nieqaf nahseb fuqha! Fi zmien erba' snin, nies li kienu jghixu hajja...