Tag: Proklama

Aġġornata(6): ​Il-proklama fil-każ tat-tixħim għax-xiri taż-żejt kienet meħtieġa – Il-Pulizija

Il-proklama mogħtija ta’ maħfra Presidenzjali għal min jixhed fil-każ tal-allegat tixħim għax-xiri taż-żejt “kienet meħtieġa”.

Aġġornata: Evarist Bartolo jinsisti li l-Ministru Fenech huwa nvolut fl-iskandlu ta’...

Chris Cardona jgħid li dakinhar li ngħatat l-proklama, il-Ministru għażel li ma jattendix il-laqgħa tal-Kabinett u minflok mar fuq programm tat-televiżjoni

Awdjo: Il-PM qed jerfa’ ir-responsabbilità fil-każ tax-xiri taż-żejt – Joseph Muscat

Dr Muscat qal li ġaladarba l-Prim Ministru intrabat mad-dikjarazzjoni tal-Ministru Austin Gatt li ma ltaqax ma’ George Farrugia, Dr Gonzi għandu jerfa’ r-responsabilità ta’din il-kwistjoni

Tinħareġ proklama lil George Farrugia

Is-Sur Farrugia informa lill-Kummissarju tal-Pulizija li huwa kien lest jagħti informazzjoni jekk jingħata l-maħfra