Tag: Proġetti

Filmat: Sejħa għal proġetti għal NGOs favur djalogu soċjali

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi ħabbar sejħa għal proġetti kofinanzjati minn fondi Ewropej għall-imsieħba soċjali li jiffurmaw parti mill-MCESD u organizzazzjonijiet non-governattivi li qed jagħtu kontribut attiv fis-soċjetà.

Filmat: M’għandhiex tingħata impressjoni mod fuq l-ambjent u jsir mod ieħor...

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) qed tisħaq li m'għandhiex tingħata impressjoni mod fuq l-ambjent u mbagħad isir mod ieħor. Fl-okkażjoni tax-xahar...

Restawrata kappella f’Birkirkara

Matul ix-xhur li għaddew, il-Kappella ta’ Sant’ Antinin ta’ Padova u ta’ Santa Katarina f’Birkirkara sar fuqha xogħol ta’ restawr. Dawn ix-xogħlijiet saru mid-Direttorat...

€52.3m għall-kunsilli lokali

Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis ħabbar li din is-sena il-kunsilli lokali ser jibbenefikaw minn €52,352,000. Dan qalu waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn...

Dimostrazzjoni fil-Belt kontra l-proġetti li jeqirdu l-ambjent

13-il NGO qed isejħu lil dawk kollha li għandhom għal qalbhom l-ambjent għall-dimostrazzjoni fis-6.00pm fil-belt Valletta.Dawn l-NGOs qed isostnu li l-proġetti tat-toroq bħal Central...

​Nofs il-proġetti mill-Ministeru għall-Infrastruttura saru f’Bormla

Minn Marzu 2013 il-quddiem, il-ministeru wettaq 23 proġett b'investiment totali ta' €5,1 miljun. Tnax minn dawn il-proġetti saru f’Bormla b’investiment totali ta’ €2.74 miljun

Iffirmat b’miljun ewro fi proġetti bl-għajnuna tal-fondi Ewropej

Fost dawk li se jibbenefikaw minn dawn il-fondi hemm 10 Kunsilli Lokali, numru ta’ NGOs kif ukoll intrapriżi żgħar u medji.

Proġetti estensivi fuq iz-zuntieri ta’ Knejjes

Bħalissa għaddej xogħol fuq iz-zuntieri tal-knejjes f’Tal-Pietà u se jibda xogħol fuq il-knisja tal-Gudja, l-Imġarr, Tas-Sliema u l-Isla.

Filmat: “Bżonn ta’ aktar professjonisti fl-għaqdiet volontarji” – Kenneth Wain

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjoni Volontarji twaqqaf bil-għan li jippromovi l-volontarjat u jsegwi l-attivitajiet tagħhom.

624 impjieg ġdid mill-investiment tal-Malta Enterprise

36 proġett minnhom kienu approvati fl-aħħar seba’ xhur tas-sena li għaddiet, filwaqt li 17 oħra kienu approvati fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena.