Tag: Produzzjoni Industrijali

Malta t-tieni l-iktar pajjiż li jnaqqas il-produzzjoni mill-fabbriki

F'Diċembru li għadda, Malta kellha t-tieni l-ikbar tnaqqis fil-produzzjoni industrijali tagħha fost it-28 pajjiż membru tal-UE.

Malta biss fl-UE żżomm prezzijiet fissi għall-industrija f’Diċembru

Il-prezzijiet ta’ prodotti maħduma u mibjugħa f’Malta baqgħu l-istess bejn Diċembru u Novembru li għadda, u fl-aħħar sitt xhur tas-sena li għaddiet inbidlu biss darbtejn billi raħsu b’0.1%.

Il-produzzjoni industrijali tonqos f’Novembru

Il-produzzjoni industrijali f’Novembru naqset b’1.2% meta mqabbel ma’ Ottubru.

Tiżdied il-produzzjoni industrijali

Il-produzzjoni industrijali f’Ottubru żdiedet b’1% fuq Settembru li għadda, u b’0.7% meta mqabbla ma’ Ottubru tas-sena li għaddiet.

Malta bl-ikbar waqgħa fil-produzzjoni industrijali fl-aħħar sena

Malta kienet il-pajjiż li l-iktar li sofra daqqa fil-produzzjoni industrijali fl-aħħar sena, minn fost it-28 pajjiż tal-UE.

Malta bl-ikbar tnaqqis fil-produzzjoni mill-fabbriki

Malta reġgħet irreġistrat l-ikbar tnaqqis industrijali minn fost il-pajjiżi kollha tal-UE, din id-darba għal Awwissu.

​Malta tnaqqas il-produzzjoni industrijali imma żżid ix-xogħol

Ċifri uffiċċjali tal-Eurostat, l-aġenzija tal-istatistika tal-UE, juru li Malta hi t-tieni l-iktar pajjiż li naqqas il-produzzjoni mill-fabbriki tiegħu f’Lulju li għadda, wara li f’Ġunju kienet żiditha b’mod qawwi.

Tonqos il-produzzjoni industrijali f’Lulju

Bejn Ġunju u Lulju l-produzzjoni industrijali naqset b’4.2%.

Żieda ta’ 0.51% fil-prezzijiet tal-produzzjoni industrijali f’Novembru

Fuq medda ta’ sena, l-indiċi tal-prezzijiet tal-produzzjoni industrijali naqsu bi 3.52%.

Ġunju 2013: Il-produzzjoni industrijali tiżdied b’1.3%

Meta mqabbel ma’ Ġunju 2012, f’temp ta’ sena, il-produzzjoni tal-enerġija naqset b’6.8%.