Tag: Prinċep William

Okkażjoni doppja f’Jum il-Missier għall-Prinċep William

Ir-ritratti ttieħdu mid-Dukessa ta’ Cambridge u juru lil William, li llum għandu 38 sena, mal-Prinċep George, il-Prinċipessa Charlotte u l-Prinċep Louis. Ir-ritratti ttieħdu fil-palazz Anmer Hall f’Norfolk.

Awdjo: Bħal-lum iżżewġu l-Prinċep William u Kate Middleton

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

Il-Prinċep William lest li jservi bħala pilota biex jgħin lir-Renju Unit...

Il-Prinċep William kien jaħdem bħala pilota mal-ambulanza tal-ajru fl-East Anglia bejn l-2015 u l-2017.

Il-Prinċep William inkwetat dwar ħuh Harry

Il-Prinċep William, id-Duka ta’ Cambridge, jinsab inkwetat ħafna dwar saħħet ħuh Harry u martu Meghan Markle. Huwa kien qed jitkellem wara li l-Prinċep Harry...

Programmi speċjali biex titfakkar il-memorja tal-Prinċipessa Diana

F'okkażjoni tat-22 sena anniversarju mill-mewt tal-Prinċipessa Diana, illum l-istazzjon Taljan tal-Mediaset La 5 se jkun qiegħed jiddedika diversi programmi li jvarjaw minn dokumentarji għal...

Ħjiel għal meta se titwieled it-tarbija rjali ta’ Meghan u Harry

It-twelid tat-tarbija rjali qed iħalli lil kulħadd fuq ix-xwiek, peress li l-familja rjali tar-Renju Unit ma qalitx meta hi mistennija titwieled it-tarbija. Ħafna spekulaw...

Ritratti: Il-Prinċep Louis jagħlaq sena

Il-Prinċep Louis, bin il-Prinċep William u d-Dukessa Kate, għalaq sena llum. Ommu Kate Middleton ħaditlu xi ritratti bħala tifkira, li niżlu għasel mal-poplu Brittaniku.Dawn...

Il-Prinċep Charles għandu jċedi postu meta tmut ir-Reġina – stħarriġ

Wara r-renju tar-Reġina Eliżabetta ta' 65 sena s'issa, eventwalment se jmissu binha l-Prinċep Charles. Madankollu, ħafna stħarriġ pubbliku juri li l-maġġoranza tal-Brittaniċi huma tal-fehma...

Ara x’ħa l-Prinċep Louis mingħand ħuh

Ħafna huma dawk l-aħwa li jissellfu ħwejjiġhom, jew jgħaddu ħwejjiġhom lil ħuthom iż-żgħar meta huma jikbru, u jidher li anke fil-familja rjali, il-ħwejjeġ jimxu...

Wegħda ħelwa li l-Prinċep William għamel lil Diana

“Tibżax mamà, it-titlu ntihulek lura jien la nsir re,” wiegħed iċ-ċkejken William lil ommu Diana.Dan għaliex wara d-divorzju bejn il-Prinċep Charles u Diana, il-Prinċep...