Tag: Prezz

Jitħabbar roħs fiċ-ċilindri tal-gass; “il-prezz għalissa l-istess” – Liquigas

Il-Ministeru għall-Enerġija ħabbar li minn għada, il-prezz taċ-ċilindri tal-gass se jkun qed jorħos.

“Aħjar nibdlu l-fjuwil li nużaw” – Cutajar

Il-Membru Parlamentari Ewropew Josianne Cutajar qalet li filwaqt li qed jiġu diskussi l-prezz tal-petrol u d-diesel, il-mira ta' Malta għandha tkun li s-sorsi tal-enerġija...

Il-UĦM trid kumpens għall-ħaddiema minħabba ż-żieda fil-prezz tal-fjuwil

Il-UĦM Voice of the Workers ħeġġet lill-Gvern biex jikkumpensa lill-ħaddiema, lill-familji u lill-pensjonanti għaż-żidiet fil-prezzijiet tal-prodotti, partikolarment tal-ħalib, tal-ħobż u tal-fjuwils.  Aqra: Jogħla l-prezz tal-fjuwil...

“Il-prezz tal-fuel ta’ detriment għall-konsumatur Malti”

L-Assoċjazzjoni għad-Drittijiet tal-Konsumatur sostniet li hawn prattiċi inġusti ta’ kompetittività fil-bejgħ tal-fuel u dan huwa ta’ detriment għall-konsumaturi.

Imħabbra roħs fil-prezz tal-petrol u d-diesel

Mil-lum prezzijiet orħos fuq il-fuel.

Il-prezz tal-propjetà f’Malta jiżdied fl-2014

Il-prezz tal-propjetà f’Malta din is-sena żdied b’medja ta’ 6% meta mqabbel mal-ewwel sitt xhur tal-2013.

Sal-aħħar ta’ Ġunju l-prezz tal-ħut żdied b’5.5%

Bejn Mejju u Ġunju ta’ din is-sena, il-bejgħ tal-ħut żdied bi 22.6% fuq l-istess perjodu s-sena l-oħra.

Aġġornata: Ebda tibdil fil-prezz jew taxxi fuq is-sigaretti – tibdil ieħor...

Il-prezz tas-sigaretti, mill-bidu ta’ din is-sena, żdied b’5ċ iktar miż-żieda fit-taxxa kif kienet tħabbret fil-Baġit għal din is-sena. Il-Gvern ippropona li din id-differenza ta’ 5ċ tgħaddi għand il-Gvern iżda mbagħad irtira l-emendi. Il-prezz tas-sigaretti u t-taxxi fuqhom mhux se jinbidlu. Bidliet oħrajn jidħlu fil-Baġit 2015.

Roħs fil-prezz tal-gass

Ċilindru tal-gass ta’ 12-il kilogramma se jorħos minn €17.90 għal €16.60 filwaqt li ċilindru tal-gass ta’ 15-il kilogramma se jorħos minn €22.40 għal €20.75.

Roħs fil-prezz tal-gas minn għada l-1 t’April

Minn għada t-Tnejn l-1 t’ April se jidħol fis-seħħ roħs fil-prezz tal-gas. Ċilindru ta’ 12 -il kilogram se jiswa €17.90, filwaqt li ċilindru ta’ 15 -il kilogram se jiswa €22.40.