Tag: President

“Irridu naraw dan il-kapitlu jingħalaq” – Il-President

Il-President George Vella qal li f’isem il-poplu Malti kollu jrid jara li dan il-kapitlu inkwetanti li tinsab fih Malta jingħalaq kemm jista’ jkun malajr.

Trasport pubbliku b’xejn għal min jipparteċipa fil-Fun Run

Il-Fun Run se ssir fis-26 ta' Jannar

B’ħidmietkom inġibu lura r-rispett lejn Malta – Il-President

Fl-aħħar xhur Malta għaddiet minn avvenimenti mhux daqstant sbieħ u l-ħidma tal-Konsli Onorarji għandha tkun biex Malta tirbaħ lura r-rispett, id-dehen u l-ġieħ li jixirqilha.

Il-midja tturufnata fil-bitħa tal-Palazz

Dwar ir-raġuni għal dan, kelliema għall-President qalet ma' The Times, li dan seħħ minħabba x-xogħlijiet estensivi ta' restawr fil-Palazz, u l-aċċessibilità għas-Sala tal-Ambaxxaturi kienet ristretta. Dan minkejja li għexieren ta' uffiċjali tal-Palazz inġabru biex jifirħu lil Robert Abela.

Filmat: Is-sitwazzjoni politika m’għandhiex tkisser it-tama għall-batut – Il-President

Il-President George Vella appella sabiex ma’ dak kollu li ġara u li għaddej fil-pajjiż, ma jeħilx il-marid. Sostna li mhux aċċettabbli li mis-sitwazzjoni politika titkisser ukoll it-tama ta’ għajnuna għal min hu batut.

Filmat: F’sitwazzjoni estrema l-president jista’ jneħħi PM – eks Prim Imħallef

F'sitwazzjoni estrema l-president jista' jneħħi prim ministru skont l-eks Prim Imħallef Vincent De Gaetano.

“M’għandix setgħa nneħħi lill-Prim Ministru” – Il-President

Wara laqgħa urġenti mal-Kap tal-Oppożizzjoni

Filmat: Delia b’laqgħa urġenti mal-President

Laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-PN wara

Filmat: Il-verità m’għandhiex tinħeba mill-poplu – L-Arċisqof lill-President

L-Arċisqof Charles Scicluna qal li flimkien mal-President Geroge Vella huma tkellmu dwar il-bżonn ta’ rispett lejn il-verità u biex il-veritá ma tinħebiex mill-poplu. L-Arċisqof stqarr li l-ħażin għandna nsejħulu ħażin u t-tajjeb insejħulu tajjeb.

Bżonn tindifa sistematika fejn hemm il-korruzzjoni – Kamra tal-Kummerċ

Ir-rappreżentanti tas-settur privat ingħaqdu flimkien u appellaw biex ikun hemm tindifa sistematika fl-istruttura u l-uffiċini li huma implikati li ffaċilitaw il-korruzzjoni kemm b’mod attiv kif ukoll bl-azzjonijiet tagħhom.