Tag: presepji

Presepji li rajna!

Kienet tassew ideja sabiħa u ta’ min ifaħħarha dik tas-Sezzjoni tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex li torganizza kompetizzjoni għall-isbaħ presepju u b’hekk tgħin finanzjarjament lil dawk li xtaqu jibnu u jesebixxu xi presepju matul il-jiem li għaddew għax b’hekk stajna ngawdu presepji tassew sbieħ imxerrdin ma’ parti kbira mill-gżira tagħna.

“25 presepju maħdum minn materjali differenti ” – Rosalino Saliba

Dawk interessati li jorganizzaw xi private biex iżuru din l-wirja huma mitluba jċempluli fuq 79048875 biex il-wirja tkun tista' tinfetaħ għalihom f’ħinijet differenti.

70 presepju f’wirja f’Birkirkara

Is-17-il wirja annwali tal-presepji

16-il persuna premjati fil-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Presepji

Reġgħat ittellgħat il-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Presepji fejn 16-il persuna ġew ippremjati għal xogħolhom. Il-kompetizzjoni kienet maqsuma f’6 taqsimiet differenti, fosthom kien hemm it-taqsima għall-aqwa presepju...

Catherine mill-Qrendi fost il-ftit nisa li jibnu l-presepji

Dan iż-żmien tal-Milied, aktar minn żmien ieħor fost is-sena, ifakkar lil bosta fit-tradizzjonijiet ta’ tfulitna.