Tag: Pitturi

L-UE tgħin fir-restawr tal-pitturi fil-knisja ta’ San Pawl fir-Rabat

Tlesta l-proġett ta’ konservazzjoni u restawr tal-pitturi li jinsabu mas-saqaf tal-kappella ddedikata lil Sant’Antnin fil-Bażilika Minuri ta’ San Pawl fir-Rabat.

Ħajja ġdida għal tliet pitturi fil-Kurja

Tliet pitturi tas-seklu 18 li jinsabu fil-Kurja tal-Arċisqof ġew restawrati u se jkunu nawgurati nhar il-Ġimgħa. It-tliet pitturi juru x-xbihat tal-Immakulata Kunċizzjoni, tal-Madonna tar-Rużarju...

Esplora l-Governanza Tajba permezz tal-arti

Erba’ laqgħat taħt l-isem ta’ ‘On Good Governance’ li qed jinkoraġġixxu lil dawk kollha li jattendu sabiex jesploraw it-temi ta’ Governanza Tajba u l-ġid...

Filmat: €10 miljun għar-restawr f’sala fil-Palazz tal-President

Is-Sala tal-Arazzi, fil-Palazz tal-Granmastru fil-Belt Valletta, magħrufa wkoll bħala l-kamra fejn kien jitlaqa’ l-Parlament Malti se tkun qed tara restawr mall-parti li tmiss mas-saqaf...

Xtara pittura għal $5,000 u nbiegħet għal $5 miljun

Dellettant tal-arti żgur mar min fuq hekk kif pittura li hu xtara għal ftit aktar minn $5,000 fl-2013, inbiegħet din il-ġimgħa, għal $5 miljun.

“Mela darba u anke darbtejn…”

Stejjer folkloristiċi, ta’ leġġendi u ta’ mitoloġija li jimirħu fil-ħajja ta’ kuljum tal-bdiewa jew tal-bennejja huma fiċ-ċentru ta’ wirja tal-pitturi tal-artist Seyran Gasparyan.

‘San Rokku’ t-tielet kwadru ta’ Preti li se jiġi rrestawrat f’Sarria

Wara r-restawr tal-pittura titulari tal-Kunċizzjoni u dik ta’ San Bastjan, imiss issa r-restawr tal-kwadru ta’ San Rokku miżmum fil-knisja ta’ Sarria fil-Furjana.

Awdjo: Affresk ta’ 70 metru kwadru jerġa’ jagħti l-ħajja lill-arti minsija

L-arti u t-teknika tal-affreski jerġgħu isibu l-ħajja fl-iskola ta' Santa Tereża f'Birkirkara

Il-President tiftaħ wirja tal-arti f’San Anton

Il-wirja tinkludi 26 kwadru li jivvarjaw minn still-lifes u xeni ta’ ibliet sa xeni ta’ ħdejn il-baħar u portijiet.

Awdjo u ritratti: Wirja ta’ pitturi dwar l-umanità fil-Berġa’ tal-Italja

Il-wirja tkun miftuħa kuljum bejn id-disgħa ta’ filgħodu u l-ħamsa ta’ filgħaxija.