Tag: Pierre Vella

Fuq 103: Għaliex qed jiżdiedu l-inċidenti tat-traffiku?

X'qed iwassal għal dan? Pierre Vella, mir-Road Safety Council jiddiskuti dan ma' Jesmond Saliba.