Tag: Pedofli

“Qatt ma bsart li periklu nitfa’ ritratti tat-tfal onlajn”

Għall-ġenituri, Settembru jfisser iż-żmien meta t-tfal jerġgħu lura l-iskola. L-ewwel ġurnata lura l-iskola ħafna drabi tkun imżewqa b’ritratti meħuda fuq l-għatba tal-bieb tat-tfal huma...

L-adulti ma jitħallewx jidħlu f’park f’każ li huma pedofli

Puxton Park f’Somerset fl-Ingilterra m’għadux iħalli adulti jidħlu fil-park sakemm ma jkunux akkumpanjati ma’ tifel jew tifla. Dan sabiex jevitaw ir-riskju li dawn l-adulti jkunu pedofli.

Arrestati 600 pedoflu fl-Ingilterra

​Mis-600 persuna arrestati, 39 biss kienu magħrufa sew mal-pulizija.

Ebda żvilupp mill-pulizija fl-involviment ta’ Malti f’ċirku ta’ pedofelija

Dwar il-każ tal-persuna Maltija fost l-1,000 pedoflu li nqabdu mit-tifla virtwali Sweetie, il-pulizija Maltija qalet li ma tistax tiddetermina l-validità u l-użu ta’ kwalunkwe informazzjoni li ġiet miġbura f’dan l-eżerċizzju, qabel ma jkollha iktar informazzjoni.

Mhux eskluż li jiġu investigati aktar Maltin fuq pedofelija online

Mhuwiex eskluż li l-Malti allegatament involut fil-każ, jista' jkollu madwar 40 sena.

Filmat: Pedoflu Malti jinqabad minn ‘tifla’ ta’ 10 snin

Dan bis-saħħa ta’ Sweetie, it-‘tifla’ Filippina ta’ 10 snin li rnexxielha taqbad mijiet ta’ persuni li kienu lesti jħallsu l-flus biex it-tifla tinża ħwejjiġha quddiem webcam u tagħmel atti sesswali.