Tag: Pazjenti

Grupp ta’ tobba se jibdew jagħtu pariri b’xejn fuq pjattaforma online

Grupp ta' tobba ngħaqdu biex iniedu sit elettroniku li fuqu se jibdew joffru pariri b'xejn. Dan biex itaffu xi ftit mill-pressjoni li hawn fuq it-tobba u l-professjonisti tas-saħħa bħalissa minħabba l-imxija tal-coronavirus.

Kif s’issa fiequ 2 pazjenti biss f’Malta?

"Jiġifieri issa wasal iż-żmien li nibdew nittestjawhom, biex naraw jekk il-mikrobu telaqx"

Filmat: X’jagħmlu l-infermiera li jiġu f’kuntatt ma’ pazjenti bil-coronavirus?

Meta l-infermiera jiġu esposti għal pazjenti li jkollhom il-coronavirus, jagħmlu dan b’ilbies li jintrema u jkollhom jinħaslu immedjatament malli jneħħuħ.

Coronavirus: “Qed iżommu l-pjanijiet sigrieti”; L-MUMN b’direttiva għall-infermiera

L-MUMN tgħid li l-infermiera ma ngħataw l-ebda taħriġ għall-coronavirus

Jintlaħaq qbil; il-pazjenti se jitniżżlu mis-sodod

L-MUMN u Steward Malta jilħqu qbil

Filmat: Sitwazzjoni ta’ emerġenza f’Mater Dei

L-Isptar Mater Dei qal li ċertu attività fl-isptar kellha tiġi sospiża biex tiġi ssalvagwardjata s-sigurta tal-ħaddiema u l-pazjenti.

Monte Karmeli għandu jagħlaq – Fondazzjoni Richmond

Il-Fondazzjoni Richmond qablet maċ-Chairman Klinikali tal-Psikjatrija Dr Anton Grech u mal-Assoċjazzjoni tal-Psikjatrija f'Malta u qalet li l-Isptar Monte Karmeli mhuwiex addattat biex jagħti t-trattament...

Iż-żgħażagħ qed jitpoġġew ma’ dawk li jabbużaw mid-droga f’Monte Karmeli –...

L-għaqda tal-infermiera u l-qwiebel MUMN ilmentat fuq il-fatt li t-tibdil infrastrutturali li qed isir fl-Isptar Monte Karmeli wassal biex pazjenti li għandhom bejn 9...

300 pazjent morda bil-kliewi għandhom bżonn id-demm

Mat-300 pazjent f’Malta li huma morda bil-kliewi, minn żmien għall-ieħor hemm ċans li jiġu bżonn trasfużjoni tad-demm skont is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm.Għaldaqstant, propju fil-Jum...