Tag: Ordinazzjoni

Filmat: Kunu qrib il-pjagi tal-poplu ta’ Alla – L-Arċisqof

Idejk trid tkun qrib il-poplu ta’ Alla, mhux biex titfa l-ħall imma biex iddewwi bil-balzmu ħelu tal-Evanġelju.

L-iżgħar qassis f’Malta: ried isir Accountant

Bdejt is-seminarju b’karta bajda, ma dħalx is-seminarju bil-konvinzjoni li insir qassis. Imma s-seminarju għini nagħraf aktar lili nnifsi.

Inżgħu l-mantar u aħslu saqajn id-dixxipli – L-Arċisqof

Dun Roderick Baldacchino, Dun Joshua Cortis, Dun Jean Claude Schembri u Dun Mark Scicluna, irċevew l-Ordni sagri mingħand Mons Arċisqof li ħeġġiġhom sabiex imorru fejn isejħilhom Krist

Filmat: 18-il sena ma jqerr: isir qassis

Bdejt insibha bi tqila. Kemm-il darba mort fil-kju biex inqerr imma kien pass tqil, l-ixkora dejjem aktar timtela u titqal.

Illum erba’ żgħażagħ ġew ordnati djakni

Għalkemm kellhom iċaqilqu d-dati ħabba l-COVID, illum waslet il-ġurnata, avolja b'ħafna restrizzjonijiet.

Ordinazzjoni Sagra f’Għawdex f’Ġunju li ġej

Id-Djoċesi ta’ Għawdex qalet li f’Ġunju se ssir l-Ordinazzjoni Sagra ta’ Patri Elija ta’ Ġesù Msallab (Michael Mifsud) għall-Presbiterat u ta’ Mario Mercieca għad-Djakonat.Fi...

L-Arċisqof jordna ħames djakni ġodda

L-Arċisqof Charles Scicluna se jkun qed jordna ħames djakni ġodda nhar il-Ħadd 12 ta' Mejju. Il-ħames seminaristi li se jiġu ordnati djakni waqt il-Quddiesa...

Filmat: Il-poplu li jservu l-qassisin huma l-qofol tad-dinjità – l-Arċisqof Emeritu

https://www.youtube.com/watch?v=ucKKm2qbTs8&feature=youtu.beL-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona qal li waħda mill-problemi li jkollhom bħala saċerdoti hija li jaħsbu li d-dinjità hija tagħhom personali, imma rrimarka li l-poplu...

50 sena mill-ordinazzjoni tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona

L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona se jiċċelebra Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla f’għeluq il-50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu.Fi stqarrija l-Arċidjoċesi ta’ Malta spjegat li...

Awdjo: Illejla flimkien mal-komunità li trabbejt fiha, ngħid IVA lil Alla...

L-Isqof Charles J Scicluna llejla jirritorna fil-knisja fejn ġie ordnat Djaknu 29 sena ilu sabiex jordna 5 Djakni ġodda.