Tag: Ombudsman

Mhux ġust u ekwu li jbatu l-pazjenti – Ombudsman

Il-Kummissarju għas-Saħħa fl-Uffiċċju tal-Ombudsman appella lill-unjins sabiex il-pazjent ma jintużax bħala pedina biex issir pressjoni fuq il-Ministeru. Mill-banda l-oħra, enfasizza li l-Ministeru għandu jieħu azzjoni immedjata meta xi unjin tiġbidlu l-attenzjoni dwar problema partikolari.

Il-President jappella biex ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman jiġu implimentati

Fi tmiem iż-żjara, l-Ombudsman ippreżenta lill-President għotja miġbura mill-Uffiċċju tiegħu għal The Malta Community Chest Fund Foundation.

Il-pandemija għamlet aktar ħsara fuq l-edukazzjoni mill-Gwerra Dinjija – Kummissarju

Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni Charles Caruana Carabez qal li l-Edukazzjoni Maltija qatt ma affaċċjat it-tip ta’ problemi maħluqa mill-pandemija tal-coronavirus. Hu qal li s-sitwazzjoni hija ta’ skala wisq akbar minn dik tal-gwerra għax l-edukazzjoni tal-lum għahda aktar saffi u livelli u jinfirxu fuq snin twal, b’ħafna aktar studenti u għalliema mis-snin erbgħin.

Il-bord kellu raġun jirrevoka l-libertà kundizzjonata ta’ priġunier – Ombudsman

Priġunier li kien qed jinżamm fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, u li qed jiskonta sentenza għal offiża serja, ħassu offiż meta l-bord tal-libertà kkundizzjonata (parole) irrifjutat milli tħallieh joħroġ mill-ħabs qabel, anke jekk hu kien intitolat għal dan. Minkejja dan, l-Uffiċċju tal-Ombudsman qal li l-bord tal-parole kellha ġustifikazzjoni għaliex tirrevoka d-dritt tiegħu għall-parole.

Omtzigt jilqa’ r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman għal Malta

Ir-rapporteur tal-Kunsill tal-Ewropa Pieter Omtzigt laqa’ r-rakkomandazzjonijiet li għamel l-Ombudsman għal Malta fir-rapport tiegħu għall-2019. Omtzigt iddeskriva r-rapport dwar l-avvenimenti li ġraw fl-2019 bħala “onest u ta’ impatt”.

Ħaddiem tas-saħħa jitlob kumpens wara li ngħata trasferiment inġust

Intbagħat f'taqsima oħra wara li pazjent ilmenta fuqu

Jitneħħa sinjal tat-triq li jostakola aċċess għal garaxx

Ilment imressaq għand il-Kummissarju tal-Ambjent u l-Ippjanar

Filmat: Għax Malta żgħira; kulħadd joqgħod attent – l-Ombudsman

L-Ombudsman qal li f’Malta hemm diffikultà għax huwa pajjiż żgħir allura min jilmenta kontra l-Gvern joqgħod aktar attent.