Tag: O Negative

Appell għal demm A Positive jew O Negative

Wara l-appell li sar fi żmien Santa Marija biex kull min jista’ jagħti d-demm is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm qal li kienu ħafna li rrikorrew...

Nuqqas kbir ta’ demm A+, A- u O-; is-safar jaffettwa

Is-safar u s-sajf jidhru li qed iħallu l-effett tagħhom fuq ir-riserva tad-demm hekk kif min jirritorna mis-safar irid iħalli xi ġimgħat jgħaddu qabel jerġa’...

Bżonn urġenti tad-demm O-Negative

Il-pulizija ngħaqdet mas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm biex tappella lill-pubbliku li għandu dan it-tip ta’ demm biex imur jagħti d-donazzjoni tiegħu.

Appell għad-Demm O-Negative

Il-kawża għal dan in-nuqqas hi attribwita għad-domanda qawwija minn għadd ta’ pazjenti, inkluż tfal żgħar.