Tag: nistgħu nħobbu għax aħna maħbuba

Aħna lkoll midinbin u għandna bżonn il-maħfra

Fl-udjenza ġenerali ta’ nhar l-Erbgħa li għadda il-Papa Franġisku kompla l-katakeżi tiegħu dwar it-talbba tal-Missierna b’riflessjoni fuq it-talba “Aħfrilna Dnubietna” u qal li aħna...