Tag: Nibnu relazzjonijiet

Jingħata €200,000 għax tilef il-ħanut bit-tibdil f’Bieb il-Belt

Sid ta’ negozju tal-familja ngħata €217,280 f’kumens għad-danni li sarulu. Dawn ingħatawlu disa’ snin wara li n-nengozju mar lura minħabba l-proġett ta’ riġenerazzjon ta’...