Tag: Newsbook webinar

Bżonn ta’ qbil dwar trasport tal-massa – Ryan Callus

L-Inġ. Callus tkellem dwar l-istat imwiegħer tat-toroq wara ħalba xita u fisser li hemm bżonn investiment fl-ilqugħ tal-ilma u li fil-bini tat-toroq għandu jiġi kkunsidrat serjament l-immaniġġjar tal-ilma fil-maltemp.

Newsbook Business Webinar jistaqsi: Kif qed nippjanaw li ngħixu?

Il-politika ddur mal-pjanijiet, u ħafna draba dawn il-pjanijiet ikunu ffukati fuq kif wieħed jista’ jtejjeb il-ħajja u l-kundizzjonijiet tal-għixien. Il-kwalità tal-ħajja tiddependi ħafna fuq l-għażliet tagħna u fuq kif dawn jaffettwaw l-ambjent ta’ madwarna.

HSBC jospita webinar esklussiv dwar il-kummerċ wara l-Covid-19

HSBC Malta stiednet lill-klijenti tan-negozju għal webinar esklussiv intitolat “Sharing Corporate Experience. Isma’ mill-Asja ”. Il-webinar, li se jsir nhar l-Erbgħa 10 ta’ Ġunju 2020 fil-11:00 am, se jinkludi grupp ta’ esperti mill-Asja, fejn jiddiskutu l-fażi tal-ftuħ mill-ġdid u r-rwol tas-sostenibbiltà fir-restawr tat-tkabbir fir-reġjun kollu. Dan il-webinar se jkun ospitat minn Tim Reid, Kap Globali tat-Tranżazzjonijiet Bankarji ta’ HSBC.

Filmat: It-taħriġ tal-ħaddiema irid jibqa’ prijorità – Farrugia, Newsbook Webinar

Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia sostna li hemm bżonn li t-taħriġ u l-edukazzjoni tal-ħaddiema jibqgħu prijorità wara l-pandemija tal-coronavirus

“Iċ-childcare centres xaqq ta’ dawl għall-ġustizzja soċjali” – Prof. Borg, Newsbook...

Fi kliemu filwaqt li din tjiebet matul is-snin, m’għandhiex titwarrab. Irrimarka kif il-bniet jgħaddu lis-subien fl-edukazzjoni, u “n-nuqqas ta’ nisa fid-dinja politika u tan-negozju turi biċ-ċar l-inġustizzji fis-sistema”.

“Tlabna lin-negozji żgħar biex jagħmlu business plan ukoll” – David Xuereb,...

David Xuereb saħaq li wieħed irid joqgħod attent kif jitratta d-diffikultajiet li jista’ jġib miegħu n-normal il-ġdid, “iżda għandna nqisuhom ukoll bħala opportunità biex noħolqu ambjent aktar sigur fuq il-post tax-xogħol, fid-djar u fil-komunità.

Bżonn liġi ġdida dwar l-impjiegi – Josef Bugeja, Newsbook Webinar

Is-Segretarju Ġenerali tal-GWU sostna li l-mod ġdid ta’ ħidma li ssaħħaħ f’temp ta’ tliet xhur, iġib miegħu drittijiet u responsabbiltajiet ġodda mhux biss għall-impjegti imma anke għal min iħaddem.

Filmat: “Żmien fejn il-kbir jingħaqad maż-żgħir” – Zammit Xuereb, Newsbook Webinar

Id-Direttur tal-Ospitalità fl-AX Group, Claire Zammit Xuereb irrimarkat li dan jista’ jkun żmien fejn l-operaturi l-kbar jingħaqdu mal-operaturi żgħar, biex jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet ta’ negozju.

Filmat: Irridu naraw il-kundizzjonijiet tal-pakkett ta’ €1 biljun għal Malta –...

Fl-intervent tiegħu waqt webinar organizzat minn Newsbook.com.mt, Prof. Scicluna qal li Malta trid toqgħod attenta li ma jidħlux taxxi ġodda u b’konsegwenza ta’ hekk issofri iktar minn pajjiżi oħra.

Il-Knisja u l-protezzjoni tal-minuri: Webinar b’aktar minn 450 parteċipant

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Mejju fit-3pm, se jsir l-ewwel minn sensiela ta’ webinars bit-titlu “Knisja Aktar Sigura” (A Safer Church) li se jittratta l-protezzjoni tal-minuri, organizzat mill-International Safeguarding Conference (ISC).