Tag: Museum

Linji gwida għat-tfal li jmorru l-Mużew

Is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M. ħarġet linji gwida relatati mal-coronavirus għall-oqsma tagħha f’Malta u Għawdex. Dan hekk kif qed jitqajjem dejjem aktar it-tħassib dwar iż-żieda tal-każi tal-coronavirus fil-pajjiż.

2 żgħażagħ isiru membri tas-Soċjetà tal-Mużew

Gabriel Pace u Christian Schembri b'okkażjoni speċjali fil-Milied

Filmat: “Id-dinja għatxana għall-paċi” – L-Arċisqof

Mons. Scicluna semma kif ħafna drabi, f’dawn il-ġranet jiftakar fit-talba ta’ San Ġorġ Preca: “Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok.” Sostna li tkun xi ħaġa sabiħa dan il-Milied il-poplu jirrifletti fuq din it-talba “sempliċi” imma profonda tal-qaddis Malti. Appella sabiex kulħadd iħares lejn Ġesù tarbija u jgħidlu “għandna bżonnok biex tgħallimna kif inħobbu lil xulxin, għandna bżonnok biex tgħallimna nagħżlu t-tajjeb f’ħajjitna, għandna bżonnok biex tgħallimna u tgħinna naħfru lil xulxin.”

Tliet żgħażagħ isiru soċji tal-M.U.S.E.U.M.

Fl-inkorporazzjoni li saret dalgħodu fl-awditorju tal-M.U.S.E.U.M. fil-Blata tal-Bajda, Luke Mizzi minn Raħal Ġdid, Charles Grech minn Ħ’Attard u Joseph Abela mis-Siġġiewi wegħdu impenn sħiħ f'din is-soċjetà.

L-għalliema nkwetati għall-imġieba tal-Pulizija dwar allegat abbuż ta’ tfal

L-MUT, kitbet lill-Prim Ministru tesprimi l-inkwiet tagħha għall-mod ta' kif qed jiġu ttratti mill-Pulizija każijiet ta' allegat abbuż ta' tfal, b'mod partikolari fejn jidħlu għalliema.

Aġġornata: Is-Superjur tal-MUSEUM jingħata l-libertà proviżorja

Il-Qorti llum mistennija tiddeċiedi jekk is-Superjur tal-MUSEUM, akkużat li kkorrompa tifel, għandux jingħata l-libertà proviżorja jew le.

Awdjo: “Il-Pulizija ma mxietx kif suppost fil-każ tas-Superjur tal-MUSEUM”

Skont l-Avukat Dr Karol Aquilina, il-Pulizija m’eżerċitatx id-diskrezzjoni tagħha b’mod tajjeb fil-każ tas-Superjur tal-MUSEUM li ftit jiem ilu kien akkużat li kkorrompa tifel.

Aġġornata: Jinżamm arrestat is-Superjur tal-MUSEUM

Dan wara li l-Avukat Ġenerali ma bagħatx it-tweġiba tiegħu għat-talba biex tingħata l-libertà proviżorja.

Appoġġ kbir għas-Superjur tal-MUSEUM imressaq il-qorti

​Eluf ta’ persuni fuq Facebook qed juru l-appoġġ tagħhom lejn is-Superjur tal-MUSEUM li ftit jiem ilu ġie akkużat li kkorrompa tifel ta’ 10 snin.

Imut l-eks Superjur Generali tal-MUSEUM is-Sur Victor Delicata

Is-Sur Victor Delicata kellu 85 sena