Tag: Multa

6 persuni mmultati talli saqu xurbana f’Għawdex

Weħlu ftit inqas minn €12,000

25 persuna bil-coronavirus weħlu multa għax ma kinux kwarantina

167 persuna b'multa għax ma kinux kwarantina

34 persuna jeħlu multa talli ma kinux lebsin maskra

5 postijiet weħlu multa ta' €3,000

Il-PM Rumen iħallas multa għax kiser liġi li daħħal hu stess

Orban kiserliġi marbuta mal-coronavirus

€1,200 multa għal raġel dwar moħqrija fuq annimal

Fil-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, Neville Abela nstab ħati li kkawża sofferenza mingħajr bżonn fuq annimal u li abbanduna annimal li kien responsabbli għalih.

Jinqabad isuq xurban; multa ta’ €1,800

Raġel ta’ 29 sena ġie mmultat €1,800 u l-liċenzja sospiża wara li l-Qorti tal-Appell bidlet is-sentenza mgħottija mill-ewwel Qorti.

Irvellijiet Ħal Safi: Ħabs u multa għal 22 immigrant

22 immigrant ġew ikkundannati disa’ xhur ħabs u multa ta’ €800 kull wieħed wara li nstabu ħatja bl-akkużi li qalgħu l-inkwiet fis-6 ta’ Jannar li għadda f’Ħal Safi.

€2.3 miljun multa għal servizz tal-gaming mhux awtorizzat

L-ogħla multa li qatt tat l-MGA