Tag: Moviment Ta Kana

“Sal-aħħar tas-sajf inkunu nidejna pjan ta’ ħidma għall-erba’ snin li ġejjin...

Fl-intervista tal-ġimgħa, Dr Arthur Galea Salomone jgħid li l-Moviment ta' Kana għaddej minn proċess strutturat ta' tiġdid li jwieġeb għall-isfidi li qed tiffaċċja l-familja llum

L-intervista tal-ġimgħa mal-President tal-Moviment ta’ Kana, Dr Arthur Galea Salomone

SEGWI L-FILMAT: L-intervista tal-ġimgħa fuq Newsbook għada tlaqqagħna ma' Dr Arthur Galea Salomone li fil-ġimgħat li għaddew inħatar President tal-Moviment ta' Kana. Jitkellem magħna dwar l-isfidi u t-tiġdid

‘Il-familja għandu jkollha leħen attiv fit-tfassil tal-politika nazzjonali’

F’memorandum li ressqu lill-partiti politiċi fid-dawl tal-elezzjoni ġenerali, iż-żewġ entitajiet jisħqu fuq il-bżonn li tiġi promossa kultura fejn il-familja jkollha leħen attiv fit-tfassil tal-politika nazzjonali.

Segwi l-filmat: L-Arċisqof ibierek l-għerusija ta’ koppji żgħażagħ

F'kummenti li ta lil Newsbook, Fr Joe Mizzi, id-direttur tal-moviment ta’ Kana, qal li l-quddies kienet dominata mis-sehem tal-koppji żgħażagħ.

“Sidna Ġesu Kristu jrid jidħol fil-ħajja tagħna” – L-Arċisqof lill-miżżewġin friski

SEGWI L-FILMAT: L-Arċisqof Pawlu Cremona qal li ż-żwieġ sagrament hu mibni fuq l-imħabba divina. F’messaġġ lill-koppji miżżewġa li żżewġu matul l-2012, Mons Cremona appellalhom biex jiftakru fil-wegħda li għamlu li jħobbu lil xulxin tul ħajjithom kollha, bir-responsabilitàjiet li din iġġib magħha.

President ġdid għall-Moviment ta’ Kana

Dr Arthur Galea Salomone se jieħu post Dr Anna Maria Vella