Tag: Moviment Graffitti

Il-Graffitti jinsistu li t-triq proposta f’Ħad-Dingli teħtieġ permess

Il-Moviment Graffiti qed insisti li mhux minnu li t-triq proposta fuq art agrikola biex tgħaqqad Sqaq il-MUSEUM, id-Daħla tas-Sienja u Triq San Ġwann Bosco f’Ħad-Dingli m’għandhiex bżonn permess, kif qed jinsistu l-awtoritajiet.

Id-Dinglin b’appell biex ma jsirx xogħol fi triq qalb l-għelieqi

Iridu li tinħareġ ordni ta' konservazzjoni għall-Knisja Medjevali ta' Santa Duminka

Xogħol f’Ħad-Dingli: Infrastructure Malta titwaqqaf mill-Moviment Graffitti

Attivisti tal-Moviment Graffitti qegħdin Ħad-Dingli biex jipprovaw iwaqqfu lill-Infrastructure Malta milli testenti sqaq eżistenti illegalment.

Il-grada nstallata f’Ħ’Attard għax il-pubbliku ma kkoperax – Infrastructure Malta

Infrastructure Malta sostniet li l-grada b’katnazz li kienet installata fi Triq Fedinand Inglott f’Ħ’Attard waqt li hemm xogħlijiet tal-proġett tas-Central Link saret għax il-pubbliku ma obdiex mit-tabelli fiż-żona.

Central Link: Grada b’katnazz timblokka aċċess għal triq f’Ħ’Attard

Residenti ta’ Triq Fedinand Inglott f’Ħ’Attard sabu t-triq tagħhom magħluqa bi grada u katnazz hekk kif Infrastracture Malta tinsab għaddejja bix-xogħlijiet fuq il-proġett tas-Central Link. Dan qalitu l-għaqda Moviment Graffitti permezz ta’ post fuq Facebook fejn anke ppubblikat xi ritratti.

Il-PA tgħid li m’hemmx raddi tal-blat f’sit tal-iżvilupp fil-Kalkara

L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li mhemmx raddi tal-blat (curt ruts) f’sit li qed jiġi żviluppat fil-Kalkara.

“L-oppożizzjoni għall-proġett tad-db f’Pembroke għandha tiġi rispettata”

Ir-residenti ta' Pembroke, bl-appoġġ ta' tliet kunsilli lokali u 10 organizzazzjonijiet, laqgħu l-istqarrija tal-Prim Ministru Robert Abela, li l-Gvern irid isib bilanċ bejn is-salvagwardja tal-ambjent u l-industrija tal-kostruzzjoni.

Qtil li jurina li r-razziżmu hu perikoluż – Cutajar

Propju bħal-lum sena nqatel Lassana Cisse. B’rabta ma’ dan qed issir kommemorazzjoni onlajn sabiex il-qtil tiegħu, wieħed li kien razzjalment motivat, ma jintesiex.

Dawk b’kuntratti prekarji għandhom jirċievu l-benefiċċju tal-qgħad – Graffitti

Proposti tal-Moviment Graffitti dwar il-ħaddiema u s-self-employed

Moviment Graffitti bi protesta kontra t-traskuraġni fis-settur tal-kostruzzjoni

Wara li mietet Miriam Pace meta ġġarrfet darha fil-Ħamrun