Tag: Moviment Graffitti

Il-PA tgħid li m’hemmx raddi tal-blat f’sit tal-iżvilupp fil-Kalkara

L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li mhemmx raddi tal-blat (curt ruts) f’sit li qed jiġi żviluppat fil-Kalkara.

“L-oppożizzjoni għall-proġett tad-db f’Pembroke għandha tiġi rispettata”

Ir-residenti ta' Pembroke, bl-appoġġ ta' tliet kunsilli lokali u 10 organizzazzjonijiet, laqgħu l-istqarrija tal-Prim Ministru Robert Abela, li l-Gvern irid isib bilanċ bejn is-salvagwardja tal-ambjent u l-industrija tal-kostruzzjoni.

Qtil li jurina li r-razziżmu hu perikoluż – Cutajar

Propju bħal-lum sena nqatel Lassana Cisse. B’rabta ma’ dan qed issir kommemorazzjoni onlajn sabiex il-qtil tiegħu, wieħed li kien razzjalment motivat, ma jintesiex.

Dawk b’kuntratti prekarji għandhom jirċievu l-benefiċċju tal-qgħad – Graffitti

Proposti tal-Moviment Graffitti dwar il-ħaddiema u s-self-employed

Moviment Graffitti bi protesta kontra t-traskuraġni fis-settur tal-kostruzzjoni

Wara li mietet Miriam Pace meta ġġarrfet darha fil-Ħamrun

Illum il-Parlament jiddiskuti t-traġedja fil-Ħamrun

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li kiteb lill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati sabiex is-suġġetti li kellhom jiġu diskussi fis-seduta Parlamentari tal-lum jiġu sospiżi.

Suspett ta’ negozjar minn wara l-kwinti fl-iżvilupp tal-Balluta – Sindku

Is-Sindku ta’ San Ġiljan qal li qed iqum suspett li hemm negozjar minn wara l-kwinti b’rabta mal-iżvilupp propost li jsir fil-bajja tal-Balluta.

Moviment Graffitti b’applikazzjoni bit-tama li jipproteġi l-Bajja tal-Balluta

Il-Moviment Graffitti għamel applikazzjoni mal-Awtorità tal-Artijiet sabiex imexxi l-Bajja tal-Balluta f’tentattiv biex din il-bajja ma tiġix kummerċjalizzata u tibqa’ miftuħa u sikura għall-għawwiema u għall-kommunità.

Filmat: Central Link: “Kellna raġun nikkumbattu l-irwiefen” – Borg

Dalgħodu l-Qorti tal-Appell ċaħdet l-appell sottomess minn 18-il għadqa u għadd ta’ resident dwar il-proġett tas-Central Link. F’Diċembru tal-2019, il-Qorti rrifjutat it-talba biex ix-xogħol jieqaf b’mod temporanju.

Moviment Graffitti jħeġġeġ lill-pubbliku joġġezzjona għall-proġett f’Fomm ir-Riħ

Illum l-aħħar jum li qed jintlaqgħu l-oġġezzjonijiet