Tag: Mistoqsija Parlamentari

9 postijiet ta’ edukatur vakanti fl-iskejjel tal-istat

Bħalissa hemm total ta’ 9 post ta’ edukatur vakanti fl-iskejjel tal-istat Maltin, stqarret il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana.

Imwiet minħabba l-obeżità f’Malta taħt il-medja Ewropea

Għalkemm l-aktar statistika riċenti turi li Malta għandha l-ogħla rati ta’ obeżità fl-Unjoni Ewropea, estimi jindikaw li r-rata ta’ mwiet kawża ta’ mard marbut mal-obeżità hija anqas mill-medja Ewropea.

Il-mini f’qagħda tajba iżda qed issirilhom manutenzjoni – Borg

Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg spjega fil-Parlament ix-xogħol li għaddej bħalissa fuq l-erba’strutturi tal-mini li jeżistu f’Ħal Kirkop, Santa Venera, Tal-Qroqq u Ta’ Giorni.

Se jiżdiedu l-park rangers fl-Aħrax tal-Mellieħa

Il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia ħabbar li se jkun hemm park rangers ġodda fl-Aħrax tal-Mellieħa bil-għan li jipproteġu s-sit u li jedukaw in-nies fuq kif jistgħu igawduh mingħajr jagħmlu ħsara.

113-il inkjesta ilhom pendenti aktar minn 6 snin

Jagħti d-dettalji l-Ministru għall-Ġustizzja fil-Parlament

Diżgrazzji fi kmamar tan-nar iħallu 35 mejta f’20 sena

35 persuna mietu f’disgrazzji fi kmamar tan-nar fl-aħħar 20 sena, filwaqt li 36 oħra sfaw midruba.

Ir-reġistratur għaġġel fuq l-artijiet tan-Nadur – Muscat

Is-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat stqarr li r-Reġistratur tal-Artijiet għaġġel meta aċċetta r-reġistrazzjoni taż-żewġ biċċiet art fin-Nadur mill-eredi ta' familja nobbli fuq il-bażi ta’ dokumenti li jmorru lura sas-seklu 17.

Il-każi ta’ frodi mressqa l-Qorti jonqsu sena wara sena

Il-każi ta’ frodi mressqa quddiem il-Qorti qed jonqsu sena wara sena. Dan ħareġ minn tabella li poġġa fuq il-Mejda tal-Kamra fil-Parlament il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri.

1,608 rapporti ta’ serqiet s’issa fl-2020

Il-pandemija kif affettwat is-serq?

1,700 ħaddiem jieħdu l-benefiċċji soċjali għal tliet snin

Sal-aħħar ta’ Diċembru li għadda 1728 persuna bbenefikaw mill-iskema tal-assistenza soċjali permezz tal-benefiċċju tat-tapering (UAT).