Tag: Miriam Pace

Traġedja Ħamrun: Statwa żgħira tal-Madonna tinstab qalb it-terrapien

L-inċident traġiku ġara fit-2 ta’ Marzu fi Triq Joseph Abela Scolaro fil-Ħamrun.

Il-ġirien ta’ Miriam Pace mhux lesti li joqogħdu f’darhom għax “moralment...

Tkompli l-kumpilazzjoni fil-konfront ta' erba' rġiel dwar il-binja li ġġarrfet fil-Ħamrun

“Qatt titlaqni minn taħt ħarstek” – bint Miriam Pace b’poeżija għal...

Ivana Portelli, bint Miriam Pace, kitbet poeżija lil ommha li mietet traġikament fit-2 ta’ Marzu ta’ din is-sena propju f’Jum l-Omm.

Jinħelsu mill-arrest l-4 persuni akkużati bil-qtil involontarju ta’ Miriam Pace

Huma mistennija li jitressqu l-Qorti illum, għall-ħabta tan-nofsiegħa ta’ wara nofsinhar, quddiem il-Maġistrat Dr Natasha Galea Sciberras.

Il-familja ta’ Miriam Pace trid li titwaqqaf inkjesta pubblika

Il-familja ta’ Miriam Pace, li nqatlet kawża tat-tiġrif ta’ darha biswit sit ta’ kostruzzjoni, ingħaqdet mat-talba li saret għal inkjesta pubblika dwar l-istess inċident.

“Kif kellha tispiċċa l-familja ideali tagħna minħabba r-regħba ta’ ħaddieħor” –...

Carmel Pace, ir-raġel ta’ Miriam Pace ħalla messaġġ lil martu fuq Facebook wara li issa għadda xahar mill-mewt tagħha kawża tat-tiġrif ta’ darhom fil-Ħamrun, li kienet tinsab maġenb sit tal-kostruzzjoni. Hu qal li flimkien ma’ wliedu qed ibatu meta jaħsbu dwar kif kellha tispiċċa l-familja ideali tagħhom, mingħajr l-imħabba materna, kawża tar-regħba ta’ ħaddieħor.

“Għadni narak ħdejja kullimkien” – ir-raġel ta’ Miriam Pace

Ir-raġel ta’ Miriam Pace, Carmel, sostna li lil martu għadu jaraha maġenbu kullimkien. Qal li minkejja li għaddew tliet ġimgħat mill-mewt tagħha, isib lilu nniffsu jsejħilha u jistenna r-risposta tagħha lura, li ma tiġix.

Ma nħallux lill-coronavirus jordom 6,000 persuna

Kien hemm nies minn kull strata tas-soċjetà Maltija. Kollha kelma waħda: issa xbajna.

Traġedja Ħamrun: Ian Borg iwieġeb lill-Oppożizzjoni dwar hux se jerfa’ responsabbiltà

Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg saħaq li ħadd mill-Oppożizzjoni ma lissen kelma kontra r-regolamenti tal-bini meta ġew imnedija għax kulħadd jaqbel li r-regolamenti huma tajbin.

“Qed jiġri dan kollu għal erba’ soldi fil-but” – L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles Scicluna sostna li “l-mostru” tal-kostruzzjoni li nħoloq mill-bnedmin stess qed “jgħaffiġna”. Qal li dan kollu għal erba’ soldi.