Tag: Ministeru għall-Infrastruttura

Ftuħ ta’ slip roads u korsiji ġodda fil-Marsa-Ħamrun Bypass

Sar ftuħ ta’ slip roads u korsiji ġodda li jingħaqdu mal-arterja prinċipali li hija l-Marsa-Ħamrun Bypass. Fi stqarrija mill-Ministeru għall-Infrastruttura kien spjegat li dawn it-toroq jiffurmaw parti minn proġett ta’ €2.25 miljun li jibni fuq investiment ieħor ta’ €5 miljun li sar fuq din il-konnessjoni fl-2018.

Il-funtana tat-Tritoni se tintefa għal 3 ġimgħat

Minħabba manutenzjoni skedata, il-funtana tat-Tritoni se tkun qed tiġi mitfija għal tliet ġimgħat.Fi stqarrija, il-Ministeru għall-Infrastruttura informa lill-pubblika li l-funtana se tkun mitfija minn...

“L-istudji dwar il-mina se jiġu ppubblikati fiż-żmien li ġej” – Il-Gvern

Wara appell ieħor mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent sabiex l-istudji u r-riċerka dwar il-mina jiġu ppubblikati, il-Gvern fi stqarrija mibgħuta mill-Ministeru għall-Infrastruttura qal li l-istudji mistennija...